Tin trong tỉnh

Tối 12/12, Nghệ An có 11 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng

Từ 6h00 đến 18h00 ngày 12/12, Nghệ An ghi nhận 50 ca dương tính mới với COVID-19 tại 11 địa phương. Trong đó có 11 ca cộng đồng, 1 ca lái xe đường dài, 38 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân T.T.L, nữ, sinh 1964. Địa chỉ thường trú: xóm 13, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Địa chỉ hiện tại: khối 8, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Ngày 11/12 Bệnh nhân đến BVĐK Quang Thành khám mắt. Tại đây Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

2. Bệnh nhân N.X.T, nam, sinh 1971. Địa chỉ thường trú: khối 16, Hưng Bình, TP.Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân D.H.V đã được công bố ngày 10/12. Sáng 11/12, Bệnh nhân đến TYT Hưng Bình khai báo. Ngay sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng: ho.

3. Bệnh nhân B.M.Q, nam, sinh 2013. Địa chỉ: Bản Đan, Tiền Phong, Quế Phong. Sáng ngày 11/12 Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc tại trường học do có liên quan đến các ca nhiễm trước đó cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

4. Bệnh nhân T.T.P, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Bản Đan,Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.M.Q được công bố cùng lúc. Sáng ngày 11/12 Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

5. Bệnh nhân B.V.H, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Bản Đan,Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.M.Q được công bố cùng lúc. Sáng ngày 11/12 Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

6. Bệnh nhân V.T.H, nam, sinh 1969. Địa chỉ: Bản Đan,Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.M.Q được công bố cùng lúc. Sáng ngày 11/12 Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

7. Bệnh nhân L.T.N.L, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Phương Tiến 2, Tiền Phong, Quế Phong. Sáng ngày 11/12 Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc tại trường học do có liên quan đến các ca nhiễm trước đó cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

8. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Phương Tiến 2, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.N.L được công bố cùng lúc. Sáng ngày 11/12 Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

9. Bệnh nhân L.T.P, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Phương Tiến 2, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.N.L được công bố cùng lúc. Sáng ngày 11/12 Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng. Bệnh nhân không có triệu chứng.

10. Bệnh nhân L.T.N, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Phương Tiến 2, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.N.L được công bố cùng lúc. Sáng ngày 11/12 Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng. Bệnh nhân không có triệu chứng.

11. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1991 Địa chỉ: Phương Tiến 2, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.N.L được công bố cùng lúc. Sáng ngày 11/12 Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng. Bệnh nhân không có triệu chứng.

12. Bệnh nhân Đ.T.Q.T, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Hưng Dũng, Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.S.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại BVDC số 3. Bệnh nhân không có triệu chứng.

13. Bệnh nhân Đ.C.L, nam, sinh 1958. Địa chỉ: khối 5, thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho.

14. Bệnh nhân H.N.T.A, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: xóm 11, Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.X đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, sốt, sổ mũi.

15. Bệnh nhân H.T.V, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xóm 11, Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.X đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, sổ mũi.

16. Bệnh nhân N.N.U, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: xóm 11, Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.X đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, sốt, sổ mũi.

17. Bệnh nhân Đ.Q.S, nam, sinh 1977. Địa chỉ: thôn Lam Giang, Thanh Giang, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.Q.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

18. Bệnh nhân N.M.Q, nam, sinh 2000. Địa chỉ: xóm Thọ Toán, Trung Phúc Cường, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, sốt.

19. Bệnh nhân P.T.L, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: xóm Kim Đông, Nghi Ân, Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.Đ.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng: ho.

20. Bệnh nhân Đ.T.P, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

21. Bệnh nhân H.T.H, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

22. Bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

23. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

24. Bệnh nhân C.T.H, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

25. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

26. Bệnh nhân L.T.N, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: thôn 4, Quỳnh Trang, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, đau rát họng.

27. Bệnh nhân H.T.C, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Diễn Tân, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.N.B.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại BVDC số 8. Bệnh nhân không có triệu chứng.

28. Bệnh nhân Đ.T.L, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: xóm 4, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân D.Đ.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

29. Bệnh nhân D.M.A, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: xóm 4, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân D.Đ.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

30. Bệnh nhân D.T.V, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: xóm 4, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân D.Đ.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

31. Bệnh nhân D.Q.T, nam, sinh 2005. Địa chỉ: xóm 4, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân D.Đ.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

32. Bệnh nhân N.G.H, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Phương Tiến 2,Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

33. Bệnh nhân L.Q.V, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Phương Tiến 1, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.N.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

34. Bệnh nhân H.Q.B, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Long Quang, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.N.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

35. Bệnh nhân V.T.Q, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Na Sành, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

36. Bệnh nhân L.T.K, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Na Sành,Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.N.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

37. Bệnh nhân M.H.Đ, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Na Cày, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.N.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

38. Bệnh nhân V.T.H.H, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Na Bón, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.N.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

39. Bệnh nhân L.H.K, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Bản Đan,Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.Đ.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

40. Bệnh nhân Q.Đ.T, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Bản Đan, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

41. Bệnh nhân H.T.D, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Piếng Cu, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

42. Bệnh nhân L.T.B.T, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Bản Đan, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.Đ.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

43. Bệnh nhân P.V.B, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Đô Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi TP. Hồ Chí Minh về ngày 8/12. Bệnh nhân cách ly tập trung tại khu cách ly xã Đô Thành. Bệnh nhân không có triệu chứng.

44. Bệnh nhân H.A.K, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Tân Đức, Tân Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi Vũng Tàu về ngày 8/12. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

45. Bệnh nhân H.T.H.L, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Tân Đức, Tân Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi Vũng Tàu về ngày 8/12. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

46. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: thôn 8, Long Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi TP. Hồ Chí Minh về ngày 3/12. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

47. Bệnh nhân L.V.P, nam, sinh 1979. Địa chỉ: xóm Tân Giang, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi Vũng Tàu về ngày 3/12. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

48. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Quang Chiểu, Mường Lát, Thanh Hóa. Bệnh nhân đi Lào về ngày 10/12. Bệnh nhân cách ly tập trung tại cơ sở cũ của BCHQS Nam Đàn. Bệnh nhân không có triệu chứng.

49. Bệnh nhân Đ.V.D, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên. Bệnh nhân đi Indonesia về đã hoàn thành cách ly tập trung tại Long An 14 ngày. Ngày 6/12, Bệnh nhân trở về địa phương được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

50. Bệnh nhân L.Đ.Q, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xóm 6, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là lái xe đường dài tuyến Bắc Nam. Bệnh nhân đi từ Sài Gòn về ngày 11/12. Ngay sau khi về, Bệnh nhân đến TYT khai báo, test nhanh cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: COVID-19 , dương tính , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP