Tin trong tỉnh

Tối 21/11, Nghệ An có 31 ca dương tính với COVID-19, trong đó 1 ca nhiễm cộng đồng

Từ 6h00 đến 18h00 ngày 21/11, Nghệ An ghi nhận 31 ca dương tính mới với COVID-19 tại 11 địa phương. Trong đó có 1 ca cộng đồng tại Hưng Nguyên, 11 ca trong khu vực phong toả, 1 ca lái xe đường dài, 18 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.T.D, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm 5, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Bệnh nhân buôn bán ở khu vực đền Ông Hoàng Mười (xóm 5, Hưng Thịnh). Ngày 21/11, Bệnh nhân đến BVĐK Cửa Đông xét nghiệm, chiều 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân N.V.N, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xóm Xuân Sơn, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân N.H.B, nam, sinh 1955. Địa chỉ: xóm Xuân Tân, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.Đ.H, nam, sinh 1977. Địa chỉ: xóm Xuân Thành, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân L.Q.T, nam, sinh 2021. Địa chỉ tạm trú: Bến Thủy, TP.Vinh. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân L.M.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân P.T.T.T, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: khối 12, Trung Đô, TP.Vinh. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân P.Đ.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân C.T.G, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: xóm 3, Diễn Thành, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại Khách sạn Công đoàn. Ngày 20/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Ung bướu, ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân L.A.T, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xóm 3, Hưng Trung, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.G.B đã được công bố trước đó. Ngày 20/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân N.T.P, nữ, sinh 1941. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 20/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân N.V.N, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Xóm Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Nguyễn Thị Toàn đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

13. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Xóm 3, Phúc Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân N.H.Y, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 Bệnh nhân test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 Bệnh nhân test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân M.D.D, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 Bệnh nhân test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân H.T.Đ, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 Bệnh nhân test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân T.B.N, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 Bệnh nhân test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân T.T.D, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 Bệnh nhân test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 Bệnh nhân test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân T..H, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 Bệnh nhân test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 Bệnh nhân test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân N.N.C, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, là con gái Bệnh nhân Đ.T.H, được công bố cùng lúc. Ngày 20/11 Bệnh nhân test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân H.T.T, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Xóm Bắc Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 Bệnh nhân test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2

25. Bệnh nhân P.T.H, nam, sinh 1982. Địa chỉ: xóm 4, Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên. Bệnh nhân đi từ Bình Thuận về tới Hưng Nguyên ngày 17/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân L.V.T , nam, sinh 2000. Địa chỉ: Lượng Minh, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về tới Tương Dương ngày 16/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân N.V.T , nam, sinh 1990. Địa chỉ: Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Quỳnh Lưu ngày 14/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân H.G.H , nam, sinh 2017. Địa chỉ: Thôn 1, Phúc Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ Khánh Hòa về tới Anh Sơn ngày 13/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Quân Y 4, ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân P.T.H , nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xóm Quang Trung, Long Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về tới Yên Thành ngày 13/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông, ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân L.V.C.H, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: xóm Quang Trung, Long Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về tới Yên Thành ngày 13/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 20/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông, ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân N.D.T, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Đồng Phầu, Châu Bình, Qùy Châu. Bệnh nhân là lái xe đường dài tuyến Bắc Nam. Bệnh nhân đi từ TP.Hồ Chí Minh về tới TP.Vinh sáng ngày 21/11. Ngay sau đó, Bệnh nhân tới BVĐK Cửa Đông xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP