Tin trong tỉnh

Tối 23/10, Nghệ An ghi nhận 22 ca dương tính với COVID-19 đều đã được cách ly từ trước

Từ 6h00 đến 18h00 ngày 23/10, Nghệ An ghi nhận 22 ca dương tính mới với COVID-19 tại 6 địa phương. Tất cả Bệnh nhân đều đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân T. C. K, nam, sinh 1994. Địa chỉ: khối Yên Hòa, phường Hà Huy Tập, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T. Đ. M đã được công bố trước đó. Ngày 19/10 Bệnh nhân được cách ly tại khách sạn Thượng Hải và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân V. T. Q. N, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: xóm 3, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V. T. H. Y đã được công bố trước đó. Ngày 21/10 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân có biểu hiện sốt và được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh, Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân N. N. H, nam, sinh 2005. Địa chỉ: xóm 5, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N. T. L đã được công bố trước đó. Ngày 12/10 Bệnh nhân được cách ly tại TYT xã Diễn Hải và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N. T. V, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xóm Đội Cung, xã Trung Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ tỉnh Trà Vinh về đến huyện Yên Thành ngày 22/10. Ngay sau khi về địa phương Bệnh nhân được cách ly tại nhà văn hóa xóm Đội Cung và được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân N. T. V. A, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến Nghệ An ngày 23/10. Ngay sau khi về địa phương Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sau đó được cách ly tại phòng cách ly của Ga Vinh. Trưa ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân L. T. L, nam, sinh 2002. Địa chỉ: xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Long An về đến huyện Con Cuông ngày 8/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân T. V. T, nam, sinh 2004. Địa chỉ: xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 7/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân L. T. C, nam, sinh 2001. Địa chỉ: xã Lạng Khê, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Đồng Nai về đến huyện Con Cuông ngày 8/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân L. T. V. K, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 7/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân V. T. H, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 7/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân L. V. S, nam, sinh 1998. Địa chỉ: xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 7/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân L. V. D, nam, sinh 1991. Địa chỉ: xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 7/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân V. V. H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 7/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân V. V. H, nam, sinh 1993. Địa chỉ: xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 7/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân L. V. Đ, nam, sinh 2001. Địa chỉ: xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 7/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân H. V. H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xã Chi Khê, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 7/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân L. V. N, nam, sinh 1977. Địa chỉ: xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 7/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân L. V. D, nam, sinh 1986. Địa chỉ: xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 6/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân V. T. B. H, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 6/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân L. T. L, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 7/10. Ngay sau khi về địa phương Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả dương tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân L. V. M, nam, sinh 2005. Địa chỉ: xã Yên Khê, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 09/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân V. V. H, nam, sinh 1998. Địa chỉ: xã Tam Quang, huyện Con Cuông. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Con Cuông ngày 10/10. Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19 huyện Con Cuông và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi BVĐK TP Vinh. Ngày 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.217 Bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 705, Yên Thành: 225, Diễn Châu: 213, Quỳnh Lưu: 163, Cửa Lò: 158, Nghi Lộc: 106, Nam Đàn: 95, Con Cuông: 75, Kỳ Sơn: 72, Quế Phong: 69, Hưng Nguyên: 67, Đô Lương: 49, Tương Dương: 38, Tân Kỳ: 33, Anh Sơn: 33, Nghĩa Đàn: 31, Hoàng Mai: 28, Quỳ Hợp: 23, Thanh Chương: 21, Thái Hòa: 09, Quỳ Châu: 04.

Lũy tích số Bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.932 Bệnh nhân. Lũy tích số Bệnh nhân tử vong: 19 Bệnh nhân. Số Bệnh nhân hiện đang điều trị: 266 Bệnh nhân.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 21.911. Phát hiện 238 ca dương tính (235 ca nhiễm mới, 3 ca tái dương tính).

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: COVID-19 , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP