Tin trong tỉnh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An vận hành, hoạt động từ tháng 10/2020

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An sẽ vận hành, hoạt động bắt đầu từ ngày 02 tháng 10 năm 2020. Đây là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và quản lý về tổ chức, biên chế và hành chính của Văn phòng UBND tỉnh.

Ngày 30/9, UBND tỉnh có công văn hỏa tốc số 552 về việc vận hành, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đặt tại Số 16 – đường Trường Thi – TP. Vinh (đối diện khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh).

Theo đó, thực hiện Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Để án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tinh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân tỉnh đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An vào vận hành, hoạt động bắt đầu từ ngày 02 tháng 10 năm 2020.

Thời gian: Các Sở, Ban, Ngành cấp tinh có thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An sẽ dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trà kết quả của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh đối với các thủ tục hành chính. Đồng thời, đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ 07 giờ 00 phút ngày 02/10/2020 (Thứ Sáu).

Bước đầu trung tâm sẽ tiếp nhận và giải quyết 1.326 TTHC của 18 sở ngành thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan ngành dọc.

Các quy trình giải quyết TTHC được số hóa hiện đại theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, lưu giữ sử dụng chung các dữ liệu, kết nối giải quyết trực tuyến TTHC ở mức độ 3, mức độ 4 theo quy định. Trung tâm bố trí 37 quầy giao dịch và các khu vực hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân như: khu vực đặt các trang thiết bị công nghệ thông tin, máy lấy số xếp hàng tự động, tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Khu vực ngồi chờ... Bước đầu trung tâm sẽ tiếp nhận và giải quyết 1.326 TTHC của 18 sở ngành thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn gồm Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Điện lực.

Địa điểm: Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức chuyển sang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 16, đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 02 tháng 10 năm 2020 (Thứ Sáu). Ủy ban nhân dân tỉnh thông bảo để các cơ quan, don vị, địa phương và các cá nhân, tổ chức biết và thực hiện.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP