Tin trong tỉnh

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức độ 1 theo quy định của Ban Bí thư

Ngày 25/2, tại Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1.

Đến dự có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành phố trong nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Bằng đạt chuẩn mức 1 cho tập thể lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Xứng đáng vị thế trường Đảng tại địa phương

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn; chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã tiến hành rà soát theo các nhóm tiêu chí về xây dựng Trường Chính trị chuẩn. Trên cơ sở đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 18/8/2022 về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn” với mục tiêu, lộ trình và nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng, cụ thể, làm cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Trường sớm đạt mục tiêu đạt chuẩn mức độ 1 và mức độ 2.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời đầu tư cơ sở vật chất; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao đời sống của cán bộ, giảng viên, người lao động; tạo môi trường, động lực để cán bộ, giảng viên nhà trường thâm nhập thực tế, gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy.

Đến nay, trường đã có sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trên các mặt, tạo được nhiều đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; vai trò, vị thế của trường ngày càng được khẳng định, đặc biệt là những kết quả tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp; xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn uy tín của tỉnh.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An Lê Thị Hoài Chung báo cáo kết quả xây dựng trường chuẩn mức 1. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Hiện nay, trường đã đạt 100% chỉ tiêu chuẩn mức độ 1, trong đó có 8/55 chỉ tiêu vượt chuẩn, đó là về đội ngũ cán bộ, viên chức và hoạt động nghiên cứu khoa học. Trở thành một trong hai Trường Chính trị đầu tiên trong cả nước vinh dự được công nhận đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn.

Trao bằng công nhận cho nhà trường và phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của cán bộ, giảng viên, học viên của trường trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng đây là sự kiện quan trọng, có nhiều ý nghĩa không chỉ đối với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, hệ thống chính trị của tỉnh mà còn đối với hệ thống các trường chính trị trên cả nước.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng chú trọng hơn về tính ứng dụng, xã hội hóa kết quả nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn chính sách ở địa phương; quan tâm thực hiện văn hóa trường Đảng, kỷ luật, kỷ cương công tác và học tập.

Trong thời gian tới, trường cần đưa những tiêu chí đã được công nhận trở thành thực tế hành động, thấm sâu trong môi trường văn hóa, giảng dạy, học tập; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao hơn; đổi mới, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách, thiết thực và đóng góp vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách của tỉnh, đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trường cũng cần được đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập. Phấn đấu, nỗ lực để trước năm 2028 đạt chuẩn mức độ 2 theo Quy định số 11 của Ban Bí thư.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, cùng với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, các trường chính trị trong cả nước cần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển mạnh mẽ để sớm hoàn thành mục tiêu trở thành trường chính trị đạt chuẩn, để thực hiện tốt hơn sứ mệnh thực hiện công việc “then chốt của then chốt là công tác cán bộ, cụ thể là công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ không chỉ có phẩm chất mà còn có năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; gánh vác trọng trách, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao; xứng đáng vị thế trường Đảng tại địa phương.

Gắn lý luận với thực tiễn trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cho rằng, để thực hiện được mục tiêu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước thì nhân tố quan trọng và có ý nghĩa quyết định hàng đầu là phải xây dựng, đào tạo cho được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định, Trường Chính trị tỉnh có vai trò rất quan trọng, cũng từ đó đặt ra yêu cầu nhà trường phải có nhiều nỗ lực, sáng tạo mới trong thực hiện trọng trách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổng kết thực tiễn và tham mưu xây dựng các chính sách, định hướng phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị trường tiếp tục bám sát các quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương về trường chính trị chuẩn; rà soát toàn bộ các công việc, nhiệm vụ đã và đang triển khai, xây dựng phương hướng, lộ trình cụ thể, khoa học để sớm hoàn thiện và đạt chuẩn mức độ 2 bền vững. Gắn với đó tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết, tận tụy, có phong cách nhà giáo chuẩn mực và vốn sống phong phú để đảm đương trọng trách thực hiện “công việc gốc” của Đảng, người làm nhiệm vụ “huấn luyện” cán bộ. Tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, năng lực thực hành, trang bị tư duy, phương pháp làm việc khoa học nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề đặt ra trong thực tế công tác trên địa bàn của tỉnh.

Trường cũng cần tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương theo hướng đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Coi trọng việc xây dựng văn hóa trường Đảng; giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa trường Đảng. Tiếp tục hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; đổi mới phương thức quản lý hoạt động theo hướng hiện đại, hội nhập và phát triển...

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật
Nguồn tin: baotintuc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP