Kinh tế

Từ 19/8, Nghệ An thanh tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh Trung Thu

Từ ngày 19/8/2019 đến 20/9/2019, Nghệ An sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2019.

UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành Quyết định số 3116/QĐ-UBND về việc thanh tra việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đoàn thanh tra liên ngành sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống; thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại các cơ quan tham mưu, quản lý an toàn thực phẩm của các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Đoàn liên ngành của huyện Tương Dương kiểm tra ATTP hàng hóa trước dịp Tết Trung thu tại xã Tam Thái năm 2018. Ảnh tư liệu

Dự kiến từ ngày 19/8/2019 đến 20/9/2019, đoàn thanh tra liên ngành sẽ tiến hành thanh tra đột xuất hoặc thanh tra theo kế hoạch.

Đoàn thanh tra liên ngành có nhiệm vụ thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (nếu có); Đoàn thanh tra liên ngành được sử dụng con dấu của Sở Công Thương để thiết lập hồ sơ vụ việc và xử phạt vi phạm hành chính đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định; báo cáo kết quả thanh tra cho người, cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trong quá trình thanh tra, trưởng đoàn thanh tra liên ngành và các thành viên đoàn thanh tra sẽ thực hiện các quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và quy định của pháp luật hiện hành.

Tại quyết định này, UBND tỉnh giao Trưởng đoàn thanh tra liên ngành căn cứ Quyết định này để xây dựng kế hoạch thanh tra trình người có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp với đoàn thanh tra liên ngành trong quá trình thanh tra tại các đơn vị trên địa bàn mình quản lý.

Tác giả: Lâm Tùng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP