Tin trong tỉnh

UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An: Nhiều sai phạm về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

Năm 2021, dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất cả năm đạt 15.104 tỉ đồng, tăng 8,5% so với năm 2020, tổng thu ngân sách đạt 724,278 tỉ đồng tăng 112,04% so với năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư, xây dựng cơ bản, kê khai, thu nộp phí, lệ phí.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Diễn Châu giao dự toán thu nội địa năm 2021 tuy cao hơn dự toán thu do UBND tỉnh giao, nhưng còn thấp hơn với thực tế thu năm 2020, chưa đảm bảo mức tăng tối thiểu 9-11% so với đánh giá ước thực hiện năm 2020 theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính. Một số khoản phí, lệ phí chưa được lập dự toán thu và xây dựng phương án sử dụng. Một số nhiệm vụ chi của các đơn vị như: Văn phòng HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, các hội đoàn thể huyện chưa giao ngay đầu năm cho các đơn vị thụ hưởng, một số khoản chi mua sắm, thuê ngoài tại các đơn vị dự toán cấp dưới không được lập dự toán từ đầu năm mà khi có phát sinh thực tế mới xin bổ sung dự toán cho từng khoản mục. Lập dự toán và bố trí ngân sách dự phòng chưa đảm bảo tỉ lệ 2% đến 4% trên tổng chi ngân sách mỗi cấp theo quy định taị Điều 10 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Bên cạnh đó, chưa lập dự toán tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo chỉ đạo tại Văn bản số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Một số mục chi vượt dự toán tỉnh giao với tỉ lệ cao như: Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội, chi an ninh - quốc phòng, UBND huyện quyết định hỗ trợ kinh phí cho một số đơn vị ngành dọc chưa phù hợp với nhiệm vụ chi ngân sách, một số khoán chi từ nguồn dự phòng ngân sách không phù hợp với nội dung theo quy định tại Điều 10 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. UBND huyện sử dụng nguồn vượt thu để bổ sung dự toán và quyết định hỗ trợ kinh phí cho một số hoạt động của các đơn vị không phù hợp với nội dung chi của nguồn vượt thu ngân sách theo quy định tại Khoản 2, Điều 59 Luật Ngân sách năm 2015.

Việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Diễn Châu lập báo cáo quyết toán, đề nghị UBND huyện Diễn Châu phê duyệt quyết toán chi phí quản lý các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư bao gồm 10% thuế GTGT là không đúng chế độ kế toán quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính với số tiền: 373.388.474 đồng, trong đó giá trị sai phạm đã được quyết toán: 220.419.545 đồng, giá trị chưa phê duyệt quyết toán 152.968.929 đồng. Các phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa thực hiện theo dõi và thu, nộp đầy đủ phí thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định với tổng số tiền: 38.489.000 đồng.

Ngoài ra, về đầu tư, xây dựng cơ bản, một số công trình, dự án hoàn thành, đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư nhưng chưa được ưu tiên bố trí vốn trả nợ. Hầu hết các công trình do UBND xã đề xuất, được Chủ tịch UBND huyện đồng ý về chủ trương nhưng không xác định rõ cụ thể cơ cấu nguồn vốn đầu tư. Công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành chậm, có 30 công trình, dự án được kiểm tra chậm thời gian phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định. Quyết toán chi phí xây dựng một số công trình không đúng khối lượng. Thanh tra 107 công trình UBND huyện và UBND xã, thị trấn trên địa bàn, do huyện Diễn Châu làm chủ đầu tư, đã nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng, phát hiện sai phạm tổng số tiền 3.558.622.000 đồng. Sai phạm trong quyết toán chi phí xây dựng tại các công trình đã được phê duyệt, quyết vốn đầu tư hoàn thành phải thu hồi về tài khoản tạm giữ số tiền: 1.414.876.000 đồng. Sai phạm do nghiệm thu không đúng chi phí xây dựng so với thực tế thi công tại công trình chưa được phê duyệt quyết, đề nghị giảm giá trị quyết toán số tiền là: 1.112.391.000 đồng. Sai phạm do không thực hiện thủ tục xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định tại công trình được kiểm tra (phát hiện qua thanh tra thuế, đối chiếu thuế, đã ban hành quyết định thu hồi) số tiền: 1.031.355.000 đồng.

Tác giả: Hải Hưng

Nguồn tin: lsvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP