UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An: Nhiều sai phạm về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

Năm 2021, dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất cả năm đạt 15.104 tỉ đồng, tăng 8,5% so với năm 2020, tổng thu ngân sách đạt 724,278 tỉ đồng tăng 112,04% so với năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư, xây dựng cơ bản, kê khai, thu nộp phí, lệ phí.

Nghệ An: Hệ thống nước thải tiền tỷ nhiều năm bỏ không

Nhu cầu về vấn đề môi trường luôn là vấn đề cấp thiết nhưng tại khu công nghiệp Diễn Tháp (huyện Diễn Châu, Nghệ An), hệ thống xử lý nước thải đã được đầu tư xây dựng nhiều tỷ đồng vẫn “cửa đóng then cài” hơn 6 năm qua.

Nhiều bảng quảng cáo tấm lớn “đặt chui” ở Nghệ An

Nhiều bảng quảng cáo tấm lớn (trên 40m2) xây dựng không có giấy phép xây dựng, không đúng theo quy định, không phù hợp với quy chuẩn. Sai phạm đã rõ nhưng khi phát hiện sai phạm, việc yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình còn “khó” hơn.


TOP