Tin trong tỉnh

UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ thực hiện đối với 12 dự án trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2287/QĐ.UBND ngày 31/7, phê duyệt kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành năm 2022 về việc kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (đợt 1).

Theo đó, UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ thực hiện đối với 12 dự án:

Đồng thời, tại Quyết định này, UBND tỉnh cũng cho phép tiếp tục thực hiện theo tiến độ đã được chấp thuận đối với 6 dự án:

1. Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Quê Hương do Công ty TNHH 115 Phú Hậu làm chủ đầu tư tại địa điểm xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục để được giao đất, cho thuê đất và khởi công xây dựng trong Quý I/2024; hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày được giao đất trên thực địa.

2. Dự án xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ khách sạn, nhà hàng do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bảo Toàn Phát Phường làm chủ đầu tư tại địa điểm Vinh Tân, thành phố Vinh. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục để được giao đất, cho thuê đất và khởi công xây dựng trong Quý I/2024; hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày được giao đất trên thực địa.

3. Dự án xây dựng Trung tâm kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp do Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Trường Thi làm chủ đầu tư tại địa điểm xã Hưng Đông, thành phố Vinh. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục để được giao đất, cho thuê đất và khởi công xây dựng trong Quý I/2024; hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày được giao đất trên thực địa.

4. Dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu Hưng Đông do Công ty TNHH Xuất khẩu và dịch vụ Đình Nguyên làm chủ đầu tư tại địa điểm xã Hưng Đông, thành phố Vinh. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày được giao đất trên thực địa.

5. Dự án Trồng cây ăn quả và cây lấy gỗ Núi Tiên do Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi giống gia súc làm chủ đầu tư tại địa điểm xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục để được giao đất, cho thuê đất và khởi công xây dựng trong Quý II/2024; hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày được giao đất trên thực địa

6. Dự án Khu điều hành và chế biến đá xây dựng mỏ Khe Diêm do Công ty CP Vật liệu 99 làm chủ đầu tư tại địa điểm xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án theo tiến độ quy định tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh

UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT gửi văn bản thông báo cho các nhà đầu tư và thực hiện việc công bố công khai theo quy định. Tham mưu chấm dứt hoạt động dự án theo quy định đối với các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (nếu có) theo yêu cầu, trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày được cho phép gia hạn.

Giao Cục Thuế tỉnh xác định và thông báo thu khoản tiền phải nộp bổ sung trong thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định đối với Dự án Khu kinh doanh hàng nông sản, văn phòng làm việc và kho tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dịch vụ thương mại tổng hợp làm chủ đầu tư.

Giao các địa phương liên quan (nơi có dự án) khẩn trương thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân để nhà đầu tư có cơ sở thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng để theo dõi, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với dự án. Kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) của chủ đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng dự án.

UBND tỉnh yêu cầu Nhà đầu tư đến trực tiếp Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày được cho phép gia hạn (Đối với các dự án chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án); trường hợp quá thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày được UBND tỉnh cho phép gia hạn, nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, cơ quan Nhà nước sẽ chấm dứt hoạt động dự án theo quy định, nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra.

Đồng thời, Nhà đầu tư có văn bản cam kết về việc hoàn thành dự án đúng tiến độ được UBND tỉnh cho phép gia hạn tại Quyết định này, gửi UBND tỉnh, các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện có liên quan nơi có dự án trước khi thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định. Tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai xây dựng để hoàn thành dự án theo đúng quy định của pháp luật và thời gian được UBND tỉnh cho phép gia hạn; trường hợp thực hiện không đúng tiến độ được gia hạn, Nhà nước sẽ xử lý theo quy định, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

Nhà đầu tư phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại (đối với các dự án chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng); thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy định.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP