Tin trong tỉnh

UBND tỉnh trình kỳ họp 21 HĐND tỉnh khóa XVIII 22 dự thảo Nghị quyết

Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào sáng nay (10/7), UBND tỉnh trình 22 dự thảo Nghị quyết, trong đó tập trung vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp

Cụ thể, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó dự kiến điều chỉnh giảm 14 dự án với số vốn 227,307 tỷ đồng chuyển sang cho 4 dự án khác.

Quang cảnh kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 10/7

UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2023 số tiền 200 tỷ đồng.

Đối với Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Danh mục 160 công trình, dự án với tổng diện tích 229,56 ha cần thu hồi; trong đó có 90,42 ha đất trồng lúa, 4,16 ha đất rừng phòng hộ, 1,79 ha đất rừng đặc dụng và 133,19 ha đất khác.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh xem xét chuyển mục đích sử dụng 105,86 ha đất trồng lúa, 20,11 ha đất rừng phòng hộ và 1,79 ha đất rừng đặc dụng để thực hiện 121 công trình, dự án theo quy định và thông qua danh mục 160 công trình, dự án với tổng diện tích 259,71 ha cần thu hồi theo quy định.

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045.

Nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết số 04/NQ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; đồng thời tạo sự chủ động, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, UBND tỉnh trình kỳ họp xem xét Nghị quyết thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo đó, ngoài tiếp tục thực hiện phân cấp 30 nội dung, thuộc 8 lĩnh vực đã được phân cấp, UBND tỉnh tiếp tục đề xuất phân cấp bổ sung thêm 20 nội dung, thuộc 6 lĩnh vực: công thương; giáo dục và đào tạo; xây dựng; giao thông vận tải; lao động, thương binh và xã hội; nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngoài ra tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình kỳ họp Nghị quyết đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh (đợt 7); Nghị quyết đặt tên 19 tuyến đường trên địa bàn Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh trình kỳ họp một số Nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ, như hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh...

UBND tỉnh cũng trình kỳ họp Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, gồm: Dự án Tuyến đường D3, N3 vào Cụm công nghiệp Hưng Đông, thành phố Vinh; Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thuỷ lợi thuộc Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tây Bắc; Dự án Xây dựng hồ chứa nước Khe Rắt, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn; Dự án Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2023 vốn vay ODA của Chính phủ Đức; Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2)...

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP