Tin trong tỉnh

Uỷ ban kiểm tra Quân ủy Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An

Chiều 19/7, Đoàn giám sát 656 của Uỷ ban kiểm tra Quân ủy Trung ương do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương làm trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Dự và làm việc cùng đoàn có Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu 4, đồng chí Lê Văn Giáp - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An báo cáo về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo nội dung giám sát chuyên đề của Uỷ ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, Đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm tra một số kết quả Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện từ năm 2021 đến nay.

Đoàn công tác kiểm tra kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của Đảng ủy Quân sự tỉnh từ năm 2021 đến nay

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, trong đó nổi bật là luôn quán triệt và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng; phát huy tốt tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó trong cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và phối hợp với các huyện, thành phố, thị ủy, Ủy ban kiểm tra huyện, thành, thị ủy trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên. Công tác điều động, bổ nhiệm, đề bạt thăng quân hàm đối với cán bộ được thực hiện một cách khách quan, đúng quy trình, quy định. Việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng và ngày càng đi vào chiều sâu…

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương kết luận buổi kiểm tra

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc lãnh đạo trong Đảng, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực trong Đảng; Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Cùng với đó, tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng, cơ quan, đơn vị; tăng cường các biện pháp nắm quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên.

Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng viên gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở vùng cao, vùng xa, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, vai trò trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra, cán bộ chủ trì các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo của cán bộ chủ trì, thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với cấp ủy các huyện, thành, thị; giữa Đảng ủy Quân sự huyện, thành, thị với cấp ủy xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP