Tin trong tỉnh

Vụ đất vàng định giá "bèo" ở Nghệ An: Sẽ tính lại giá đất

Sau khi Dự án BT được quyết toán, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tính toán và ban hành quyết định giá đất cho KĐT kiểu mẫu thị trấn Yên Thành.

Liên quan đến loạt bài “Nghệ An: Đất vàng được định giá… "bèo", phản ánh việc 93.000m2 đất có vị trí đắc địa ở thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An được định giá bèo bọt (khái toán 73,42 tỷ đồng) giao cho doanh nghiệp để đổi lấy 2 tuyến đường đô thị, dài chưa đến 1.200m theo hợp đồng BT, Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An vừa có văn bản trả lời Báo Giao thông.

93.000m2 đất vàng ở giữa trung tâm thị trấn Yên Thành được định với giá bèo bọt

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An, tại Khoản 3, Điều 108, Luật Đất đai 2013 quy định: “Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất”.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (hợp đồng BT) là: "Thời điểm thanh toán Dự án BT đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất hoặc trụ sở làm việc là thời điểm UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư.

Thời điểm thanh toán Dự án BT đối với trường hợp thanh toán bằng tài sản kết cấu hạ tầng và các loại tài sản công khác là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao tài sản cho Nhà đầu tư”.

Như vậy, việc xác định giá đất sẽ được cấp có thẩm quyền xác định tại thời điểm giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư. Thời điểm thanh toán Dự án BT là thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư.

Chưa hết, theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Quyết định số 5909/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt đề xuất dự án thì nguyên tắc thanh toán là: “Thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đảm bảo nguyên tắc ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán theo đúng quy định hiện hành”.

Với dự án này, sau khi Dự án BT được quyết toán và UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định giá đất cụ thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND huyện Yên Thành sẽ dựa trên các cơ sở pháp luật quy định để tham mưu UBND tỉnh giải quyết vấn đề tiền đất đối với dự án này.

Cũng theo Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An thì việc UBND tỉnh đã có Văn bản số 3881/UBND-CN ngày 22/6/2020 cho phép gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến 30/6/2021. Trong đó yêu cầu UBND huyện Yên Thành cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý hợp đồng, nghiêm túc thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Việc dự án được được gia từ Công ty Tây An (nhà đầu tư ban đầu) sang cho Công ty Hùng Sơn khi luật PPP sắp có hiệu lực và dừng thực hiện dự án BT mới là đúng theo quy định pháp luật và đúng với ý kiến của Bộ KH&ĐT.

Ngoài ra, việc UBND tỉnh Nghệ An giao đất để Nhà đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (ở khu đất đổi công trình BT) là phù hợp với các quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết.

Đến nay dự án BT để đổi 93.000m2 đất vàng vẫn đang dở dang

Về nội dung, kể từ khi ký hợp đồng đến lúc chuyển giao cho công ty Hùng Sơn, công ty Tây An chưa thực hiện được gì, tại sao không thu hồi dự án để đấu giá lại hoặc tính lại giá đất ở thời điểm chuyển giao để đem lại lợi ích cao nhất cho ngân sách?

Sở KH&ĐT cho biết, đến thời điểm chuyển giao cho Công ty Hùng Sơn, Công ty Tây An đã ký các hợp đồng với các đơn vị liên quan để tiến hành tổ chức thi công công trình như: Nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, quản lý dự án,…

Nhà đầu tư và UBND huyện Yên Thành đã bàn giao một phần mặt bằng đã giải phóng cho đơn vị thi công. Đơn vị thi công đang triển khai thi công một số đoạn tuyến từ Km0+200 đến Km0+360 (tuyến số 02) và đoạn Km0+150 đến Km0+250 (tuyến số 01).

Giá trị khối lượng thi công dự kiến đã thực hiện đến thời điểm hiện chuyển nhượng khoảng 1,5 tỷ đồng. Đã lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; Đã lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu đất dùng để thanh toán cho Nhà đầu tư.

UBND huyện Yên Thành cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án với giá trị 545 triệu đồng.

Do vướng mắc trong công tác đền bù GPMB, tái định cư; ảnh hưởng của dịch Covid-19, … nên dự án chậm tiến độ. Đây là những lý do khách quan, không phải lỗi của nhà đầu tư. Nội dung này đã được UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến trước ngày 30/6/2021.

Tác giả: Sỹ Hòa - Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP