Tin trong tỉnh

Xây dựng Kho bạc Nghệ An: Hứa đền bù đất thu hồi trong 6 tháng, hơn 3 năm không thực hiện

Thu hồi đất của người dân để xây dựng trụ sở, hứa đền bù trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên đã hơn 3 năm trôi qua, UBND TP. Vinh và chủ đầu tư Kho bạc Nhà nước Nghệ An vẫn không thực hiện như đã cam kết. “Việc làm này đã đẩy bà con chúng tôi lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, đất đai không sản xuất, canh tác được”-người dân HTX Yên Mỹ bị thu hồi đất phản ánh.

Trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An (Ảnh: Đức Thanh)

Hứa 6 tháng, hơn 3 năm vẫn không thực hiện

Ngày 26/04/2016 UBND tỉnh Nghệ An chính thức phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ An, tỷ lệ 1/5000, tại Quyết định số 1810/ QĐ-UBND-XD. Vị trí khu đất được quy hoạch nằm trong diện tích đất của bà con nhân dân Đội 2 và Đội 3, nay thuộc xóm 21 và 22, HTX Yên Mỹ, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Để tiến hành các thủ tục về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) theo đúng quy định, KBNN Nghệ An đã ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng là Trung tâm Phát triển Quỹ đất (PTQĐ) TP. Vinh về việc lập phương án và thực hiện công tác bồi thường GPMB khi thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở KBNN Nghệ An.

Trong quá trình thực hiện dự án KBNN Nghệ An đã phối hợp với Trung tâm PTQĐ TP. Vinh tổ chức họp với các hộ dân có diện tích đất bị ảnh hưởng, UBND xã Nghi Phú và HTX Yên Mỹ để nắm bắt các yêu cầu, nguyện vọng của người dân nhằm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường GPMB theo đúng quy định của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trên cơ sở phương án bồi thường được Trung tâm PTQĐ TP. Vinh lập, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đền bù GPMB dự án Trụ sở KBNN Nghệ An tại xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An.

Tại Thông báo số 240/TB-UBND.GT, ngày 29/04/2016 của UBND tỉnh Nghệ An và Công văn số 1876/UBND-PTQĐ, ngày 4/5/2016 của UBND TP. Vinh về GPMB Trụ sở KBNN Nghệ An cam kết: “Đồng ý thu hồi và lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với các diện tích bị ảnh hưởng bởi các tuyến đường tiếp giáp với Trụ sở KBNN Nghệ An, tiến hành phê duyệt và chi trả tiền theo thời hạn 6 tháng theo chỉ đạo của UBND tỉnh”. Đồng thời bản thông báo và công văn nêu trên cũng cam kết: “Mức bồi thường diện tích bị ảnh hưởng bởi các tuyến đường tiếp giáp với Trụ sở KBNN Nghệ An là 1.5000.000đ/m2”.

Mọi công việc thuộc trách nhiệm của người dân HTX Yên Mỹ, họ đều thực hiện triệt để, đúng cam kết. Tuy nhiên, cho đến nay, đã hơn 3 năm trôi qua, chủ đầu tư KBNN Nghệ An và UBND TP. Vinh đã không thực hiện cam kết theo đúng thỏa thuận (Ảnh: ĐT)

Được biết, diện tích bị ảnh hưởng bởi các tuyến đường tiếp giáp với Trụ sở KBNN Nghệ An chưa được đền bù này là 7.000m2.

Để đảm bảo GPMB theo đúng tiến độ tỉnh giao bà con nhân dân của HTX Yên Mỹ có đất bị ảnh hưởng đã rất tích cực phối hợp với Trung tâm PTQĐ TP. Vinh đồng ý lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB theo đúng quy định để KBNN Nghệ An đi vào khởi công xây dựng đúng tiến độ.

Mọi công việc thuộc trách nhiệm của người dân HTX Yên Mỹ, họ đều thực hiện triệt để, đúng cam kết. Tuy nhiên, cho đến nay, đã hơn 3 năm trôi qua, chủ đầu tư KBNN Nghệ An và UBND TP. Vinh đã không thực hiện cam kết theo đúng thỏa thuận. “Việc không thực hiện cam kết này của chủ đầu tư KBNN Nghệ An và UBND TP. Vinh đã đẩy bà con chúng tôi lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, đất đai không sản xuất, canh tác được”- người dân HTX Yên Mỹ phản ánh.

Được biết, diện tích bị ảnh hưởng bởi các tuyến đường tiếp giáp với Trụ sở KBNN Nghệ An chưa được đền bù này là 7.000m2 (Ảnh: ĐT)

KBNN Nghệ An nói gì?

Khi phản ánh của người dân HTX Yên Mỹ được chuyển đến lãnh đạo KBNN Nghệ An, KBNN Nghệ An khẳng định: “KBNN Nghệ An đã phối hợp cùng Trung tâm PTQĐ TP. Vinh chi trả kịp thời cho các hộ dân có đất bị ảnh hưởng theo đúng phương án được phê duyệt”.

Đồng thời lãnh đạo KBNN Nghệ An cũng khẳng định: “Việc bồi thường cho các hộ dân về phần diện tích còn lại thuộc các tuyến đường quy hoạch xung quanh khuôn viên xây dựng trụ sở không thuộc thẩm quyền của KBNN Nghệ An”.

Nếu đúng như trả lời của KBNN Nghệ An thì việc bồi thường cho bà con HTX Yên Mỹ thuộc trách nhiệm của Trung tâm PTQĐ TP. Vinh, UBND TP. Vinh.

Dù là trách nhiệm của đơn vị, tổ chức nào đi chăng nữa thì cũng cần thực hiện đền bù cho bà con nhân dân.

Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND TP. Vinh, Trung tâm PTQĐ TP. Vinh thực hiện cam kết đền bù cho bà con HTX Yên Mỹ phần đất thuộc các tuyến đường quy hoạch xung quanh khuôn viên xây dựng Trụ sở KBNN Nghệ An, dù thời gian đã trôi qua hơn 3 năm để không tiếp tục “… đẩy bà con chúng tôi lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, đất đai không sản xuất, canh tác được”, như người dân HTX Yên Mỹ lo ngại.

Tác giả: Hà Phan

Nguồn tin: Viettimes.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP