Kinh tế

Xuất khẩu lâm sản đầu 2019 tăng trưởng ấn tượng

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, giá trị XK lâm sản tháng 1/2019 ước đạt 903 triệu USD, đạt 8,6% kế hoạch năm 2019, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018.

Tháng 1/2019 ngành lâm nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng ấn tượng

Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 852 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ 2018, lâm sản ngoài gỗ đạt 51 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ 2018.

Giá trị XK gỗ và lâm sản tính đến hết 31/12/2018 đạt 9,382 tỷ USD, chiếm trên 23% kim ngạch XK của ngành nông nghiệp, giá trị xuất siêu đạt trên 7 tỷ USD. Lĩnh vực chế biến, XK gỗ và lâm sản là một trong nhóm ngành hàng nông nghiệp có giá trị XK cao, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế đất nước.

Giá trị xuất siêu lâm sản tháng 1/2019 ước đạt 661 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường XK lâm sản hiện nay chủ yếu vẫn là Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm khoảng 87% tổng giá trị XK lâm sản.

Về phát triển rừng, trong tháng 1/2019, một số tỉnh bắt đầu tiến hành trồng rừng tập trung, kết quả đã trồng 2.360 ha. Căn cứ cơ sở dữ liệu theo dõi mùa vụ trồng rừng của Tổng cục Lâm nghiệp, từ tháng 1 đến tháng 3 là mùa vụ trồng rừng vụ Xuân của các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở địa phương triển khai trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo mùa vụ, đảm bảo hiệu quả và hoàn thành kế hoạch phát triển rừng năm 2019. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 9644/CT-BNN-TCLN ngày 12/12/2018 của Bộ NNN-PTNT về phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Để chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng ngăn chặn và giải quyết căn bản các điểm nóng về cháy rừng, phá rừng trái pháp luật ngay từ đầu năm và nhất là trong mùa khô, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã ban hành Chỉ thị số 557CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng.

Với chi trả dịch vụ môi trường rừng, tính đến hết 31/12/2018, thu dịch vụ môi trường rừng năm 2018 đạt 2.937,9 tỷ đồng.

Tác giả: NGUYÊN HUÂN

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

  Từ khóa: nông sản , xuất khẩu

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP