Trong nước

Thanh Hóa lần đầu tiên công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành

UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Ngày 11/5, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) năm 2021.

Năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4511/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Bộ Chỉ số DDCI Thanh Hóa được xây dựng gồm 8 chỉ số thành phần: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai trò của người đứng đầu, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ DN, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai. Trong đó, các chỉ số từ 1 đến 7 được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với nhóm 25 sở, ban, ngành cấp tỉnh; các chỉ số từ 1 đến 8 được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với nhóm 27 UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao biểu trưng top đầu cho các đơn vị khối UBND huyện, thị xã, thành phố

Ngoài ra, DDCI Thanh Hóa còn khảo sát thêm một số nội dung tuy không phù hợp để tính điểm xếp hạng giữa các đơn vị trong cùng một nhóm, nhưng lại có tác động lớn tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN, có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường kinh doanh của tỉnh, như: Gia nhập thị trường, đào tạo lao động, hiệu quả của hệ thống cơ quan tư pháp, vai trò của hiệp hội, nhu cầu hỗ trợ của DN.

Ngay sau khi tỉnh Thanh Hóa ban hành đề án, là đơn vị được giao chủ trì, VCCI Thanh Hóa đã chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để khẩn trương triển khai các nội dung của đề án, bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, tiến độ đã được phê duyệt. Đơn vị đã tập hợp danh sách các DN, HTX, hộ kinh doanh trên cơ sở danh sách từ Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng 52 đơn vị tham gia đánh giá.

Sau khi được cập nhật, bổ sung thông tin và hoàn thiện, các DN được mã hóa theo các tiêu chí: Địa bàn hoạt động, lĩnh vực kinh doanh chính, quy mô DN, tuổi DN để tiến hành lựa chọn. Trong quá trình lựa chọn DN tham gia khảo sát, VCCI Thanh Hóa cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với 3 hiệp hội DN lớn của tỉnh là: Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ công tác lựa chọn DN bảo đảm cơ cấu và tính khách quan.

Sau khi lựa chọn cơ cấu DN, đã có 4.450 DN được lựa chọn để gửi phiếu khảo sát bản in. Ngoài khảo sát bằng phương pháp bưu chính, cán bộ khảo sát đã đa dạng hóa các hình thức khảo sát trực tiếp, khảo sát online, khảo sát qua điện thoại… để bảo đảm tiến độ đề ra. Kết quả, có 1.124 đơn vị tham gia khảo sát với 2.048 phiếu khảo sát hợp lệ để đưa vào xử lý dữ liệu tính toán, xếp hạng.

Theo kết quả công bố Bộ chỉ số DDCI Thanh Hóa năm 2021, khối các đơn vị sở, ngành có 5 đơn vị xếp hạng tốt gồm: Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. 4 đơn vị xếp ở thứ hạng chưa tốt, gồm: Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở TNMT, Cục QLTT.

Ở khối các huyện, thị xã, thành phố, có 7 đơn vị xếp ở nhóm tốt gồm UBND các huyện: Thọ Xuân, Nông Cống, Nga Sơn, Như Thanh, Mường Lát, Đông Sơn, Quan Sơn. 3 đơn vị xếp ở thứ hạng chưa tốt, gồm: Hà Trung, Vĩnh Lộc, Bá Thước. Ngoài ra, 3 đơn vị có số phiếu phản hồi thấp không đủ điều kiện khách quan để đánh giá là: Ban Dân tộc, Sở Nội vụ và Kho bạc tỉnh.

Tại hội nghị, ông Đỗ Đình Hiệu, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực cải cách từ cấp cơ sở của tỉnh Thanh Hóa. Ông thể hiện kỳ vọng với kế hoạch đánh giá bộ chỉ số DDCI hàng năm, tập hợp tiếng nói của cộng đồng DN một cách khách quan sẽ góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ hành chính công từ cấp cơ sở, từ đó tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đánh giá kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa năm 2021 công bố ngày hôm nay phải là sản phẩm có ý nghĩa và tác dụng mạnh mẽ để các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa, góp phần đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới.

Đồng thời, đề nghị các DN nâng cao trách nhiệm, kịp thời phản ánh, kiến nghị, đối thoại với người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng cũng phải thực sự công tâm, khách quan trong việc trả lời mẫu phiếu khảo sát đánh giá DDCI tỉnh; nâng cao tính phản biện, góp ý hoàn thiện quy trình, phương pháp và nội dung phiếu khảo sát đánh giá DDCI tỉnh Thanh Hóa hàng năm.

Tác giả: Lương Diễn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP