Trong nước

10 tỉnh có diện tích nhỏ nhất, ít dân nhất Việt Nam

Theo Bộ Nội vụ, tỉnh có diện tích tự nhiên nhỏ, mật độ dân số đông, có khó khăn về quỹ đất sẽ được lựa chọn sắp xếp, sáp nhập.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP