Tin trong tỉnh

6 tháng đầu năm 2018 Nghệ An thi hành kỷ luật 224 đảng viên

Ngay từ đầu năm 2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ở Nghệ An đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Do đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm minh.

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy tại một hội thảo về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh tư liệu

Cấp ủy các cấp kiểm tra 1.308 lượt tổ chức đảng, 2.130 lượt đảng viên, có 1.272 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (tăng 7,8% tổ chức, tăng 5% đảng viên so với cùng kỳ năm 2017).

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra có dấu hiệu vi phạm 178 tổ chức và 376 đảng viên, trong đó 193 cấp ủy viên các cấp chiếm 51% (tăng 10% tổ chức và tăng 9% đảng viên so với cùng kỳ năm 2017).

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 973 tổ chức đảng (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017); kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 406 tổ chức.

Cán bộ UBKT Huyện ủy Thanh Chương rà soát việc thực hiện nhiệm vụ công tác. Ảnh: Đức Dương

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, trong 6 tháng đầu năm 2018 cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng với hình thức khiển trách, cảnh cáo 01 tổ chức đảng.

Trong số tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật có 04 ban thường vụ đảng ủy cơ sở và 03 chi bộ.

Cấp ủy đã thi hành kỷ luật 224 đảng viên, bao gồm khiển trách 174, cảnh cáo 44, cách chức 5, khai trừ đảng 1. Trong đó ban thường vụ huyện ủy (tương đương) 14; đảng ủy cơ sở 66, chi bộ 144 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 102 đảng viên (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017) có 47 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Trong đó Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên (1 khiển trách, 1 cảnh cáo, 1 cách chức); ủy ban kiểm tra cấp dưới thi hành kỷ luật 99 đảng viên.

Nội dung vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản...

Tác giả: Đức Dương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP