Tin trong tỉnh

Bà Nguyễn Thị Kim Chi thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An

Bà Nguyễn Thị Kim Chi đã có đơn thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do chuyển công tác khỏi địa bàn tỉnh.

Sáng 22/4, tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ 19 xem xét, chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Kim Chi, đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã Cửa Lò thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do chuyển công tác khỏi địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi nguyên là Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Nghệ An

Quy trình này được tiến hành căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và trên cơ sở xem xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An).

Bà Nguyễn Thị Kim Chi nhận Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trước đó, tại Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 1/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ, bà Nguyễn Thị Kim Chi được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thị Kim Chi.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP