Tin trong tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua các phương án bù hụt thu ngân sách

Tại phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với tờ trình về phương án phân bổ, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương bù hụt thu và nguồn vượt thu tiền sử dụng đất phần ngân sách tỉnh hưởng năm 2018.

Sáng nay (10/1), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Thái Thanh Quý – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Toàn cảnh phiên họp.

Phiên họp đã nghe Sở Tài chính trình bày phương án phân bổ, sử dụng nguồn Trung ương bù hụt ngân sách năm 2018 và nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2018. Theo đó, kết quả thực hiện thu ngân sách Nhà nước năm 2018 gần 14.000 tỷ đồng, đạt 110,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa hơn 12.400 tỷ đồng, thu từ xuất nhập khẩu hơn 1.500 tỷ đồng. Về thu ngân sách cấp huyện có 3/21 huyện, thị xã thu cân đối không đạt dự toán HĐND tỉnh giao, gồm các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong và thị xã Thái Hòa.

Kết luận về nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với tờ trình về phương án phân bổ, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương bù hụt thu và nguồn vượt thu tiền sử dụng đất phần ngân sách tỉnh hưởng năm 2018. Trong đó, sử dụng các nguồn cắt giảm, nhiệm vụ chi năm 2018 để bù hụt thu hơn 102 tỷ đồng; Sử dụng thêm 273 tỷ đồng từ nguồn Trung ương bù hụt cho thu ngân sách cấp tỉnh, cũng như sử dụng Quỹ dự trữ tài chính.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại phiên họp.

Về Phương án phân bổ nguồn thu từ bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Truyền thông Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đồng tình cao với việc phân bổ bố trí đối ứng Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Khởi công một số công trình cấp bách, quan trọng của tỉnh và hỗ trợ một số công trình khác đã quyết toán nhưng chưa được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Tiếp đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về Đề án thực hiện chủ trương bố trí Bí thư cấp ủy, cấp huyện không là người địa phương đến năm 2025; Đề án bố trí, sắp xếp cán bộ nữ trẻ và cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc xét khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019, xếp loại tập thể lãnh đạo, cán bộ năm 2019 và công tác tổ chức cán bộ./.

Tác giả: Đức An – Cảnh Toàn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP