Trong nước

Bị Bộ Tài chính nói chi sai dự toán, Bộ KH&ĐT bác bỏ, yêu cầu đính chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) yêu cầu Bộ Tài chính giải thích và đính chính lại thông tin bộ này mới đưa ra gần đây cho rằng Bộ KH&ĐT đã chi sai dự toán vốn vay.

Cụ thể, tại Hội nghị trực tuyến “Sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020” ngày 25/6/2020 do Bộ Tài chính chủ trì. Tại (mục II.2) và bài phát biểu của đại diện Bộ Tài chính đã nêu thông tin “Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao sai dự toán như giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và 16 tỉnh tham gia Dự án Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 vay ADB từ nguồn chi theo cơ chế tài chính trong nước sang ghi thu ghi chi nên đến nay vẫn chưa thể giải ngân”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phản bác, yêu cầu Bộ Tài chính đính chính thông tin nói bộ này chi dự toán sai

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4119/BKHDT-KTDN gửi Bộ Tài Chính ngày 26/6/2020 nêu rõ.

Đây là thông tin không chính xác bởi, căn cứ quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019 và các Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV (số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và số 87/2019/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020):

"Bộ Kế hoạch và Đầu tư không giao chi tiết mứcvốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (trong đó có vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài nguồn ngân sách trung ương) cho bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng như từng dự án của cơ quan chủ quản", Văn bản của Bộ KH&ĐT cho hay.

Bộ KH&ĐT khẳng định, thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao sai dự toán cho Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 16 tỉnh trong báo cáo và bài phát biểu của Bộ Tài chính là "không chính xác".

Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ Tài chính có văn bản thông báo chính thức tới các cơ quan báo chí và các cơ quan có liên quan đính chính thông tin trên.

Tác giả: An Linh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP