Trong nước

Bí thư Hà Tĩnh: Không có chuyện “nhắn tin, vỗ vai” khi đại hội

"Chúng tôi có một thái độ rõ ràng: Kiên quyết không để vận động, cho nên, không có câu chuyện “nhắn tin, vỗ vai” - ông Lê Đình Sơn khẳng định.

Với cách làm bài bản, kỹ lưỡng, “làm đến đâu chắc đến đó”, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở ở Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp. Đây là tiền đề, bài học kinh nghiệm quan trọng tiến tới Đại hội Đảng bộ cấp huyện, tỉnh ở Hà Tĩnh.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh xung quanh vấn đề này.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn.

PV: Đến nay công tác Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Đình Sơn: Đại hội cấp cơ sở ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. Về kết quả, chúng tôi khẳng định, Đại hội thực sự dân chủ, khách quan, trí tuệ và kết quả cao.

Đối với đại hội cấp huyện, chúng tôi đã tổ chức được 4 đảng bộ, trong đó có 2 đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm. Đảng bộ Quân sự tỉnh thì Quân khu chọn đại hội trước, cũng là đại hội điểm. Trong đại hội cấp huyện, cách làm cũng rất kỹ lưỡng, khách quan, minh bạch.

Chúng tôi khẳng định, đại hội làm đến đâu chắc đến đó.

Về đại hội của tỉnh, đầu tiên, chúng tôi phát động phong trào thi đua hướng tới đại hội tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và lắng nghe tiếp thu rất nhiều. Đầu tháng 7 này, chúng tôi sẽ công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, nhân dân góp ý vào văn kiện.

Đối với đề án nhân sự của tỉnh, chúng tôi thực hiện kỹ lưỡng và bài bản.

PV: Theo quy định không phải bắt buộc, nhưng đến nay gần 70% Đảng bộ, chi bộ cơ sở ở Hà Tĩnh tiến hành bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Xin ông cho biết rõ hơn về chủ trương này?

Ông Lê Đình Sơn: Thực tiễn chúng tôi thấy rằng, bầu bí thư trực tiếp thực sự thể hiện được niềm tin của đảng viên với người đứng đầu. Nếu chúng ta làm kỹ lưỡng, người đứng đầu gương mẫu thì phiếu bầu đã thể hiện niềm tin đó.

Trong quan điểm, chúng tôi khuyến khích tối đa bầu bí thư cấp ủy tại đại hội. Làm như vậy, tổ chức như vậy thì không khí đại hội rất phấn chấn, hồ hởi và bản thân mỗi đảng viên - đại biểu đại hội được cầm phiếu bầu người đứng đầu.

Về cấp huyện, 3 huyện đại hội đều bầu bí thư trực tiếp, đồng chí thấp nhất là 95%, đồng chí cao nhất là Bí thư huyện ủy (phiếu 100%). Chúng tôi thống nhất, 17 đảng bộ (trừ đảng bộ quân sự tỉnh) sẽ khuyến khích bầu bí thư trực tiếp 100%.

PV: Giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo luôn là vấn đề được quan tâm trước Đại hội. Vậy, Hà Tĩnh đã tiếp cận vấn đề này thư thế nào, thưa ông?

Ông Lê Đình Sơn: Hà Tĩnh đã thành lập 4 tổ rà soát từ 6 tháng trước. Những nội dung phức tạp, chúng tôi chủ động thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm và tiến hành kỷ luật (nếu có).

Hiện nay, về phía cấp xã đã có một số trường hợp xử lý kỷ luật như một xã ở huyện Lộc Hà. Như vậy, vừa rà soát, nếu phát hiện có vấn đề thì làm rõ và xửa lý ngay. Nội dung này chúng tôi phát huy tối đa các cấp ủy, chứ không phải mỗi Tỉnh ủy làm.

Đến nay, đại hội cấp huyện và sắp tới là đại hội cấp tỉnh, chúng tôi nghĩ rằng, đơn thư khiếu nại tố cáo là có và sẽ chủ động giải quyết. Quan điểm của chúng tôi là “đúng phải bảo vệ, sai phải đấu tranh”, bảo vệ nền tảng của Đảng.

PV: Qua Đại hội cấp cơ sở ở một số địa phương cho thấy đã xảy ra sai phạm, vi phạm nguyên tắc bầu cử, gian lận phiếu bầu… Từ thực tế địa phương, ông có thể chia sẻ bài học kinh nghiệm của Hà Tĩnh sau Đại hội Đảng thành công ở cấp cơ sở?

Ông Lê Đình Sơn: Như tôi đã nêu, hiện nay đại hội Đảng cơ sở ở Hà Tĩnh cơ bản xong; đại hội cấp huyện đạt 25%. Đến nay, chúng tôi không có tình trạng vận động, không có sai phạm trong quá trình bầu cử. Tất nhiên, chúng tôi không chủ quan.

Vậy, bài học là gì? Đó là một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Kỹ lưỡng ở đây phải khẳng định rõ là dân chủ, công khai, minh bạch về quy trình. Chúng ta phải thống nhất với nhau quan điểm, là không được ai can thiệp vào quá trình bầu cử. Đây là bài học rất quan trọng.

Chúng tôi có một thái độ rõ ràng: kiên quyết không để vận động. Cho nên, không có câu chuyện “nhắn tin, vỗ vai”. Kiểm soát hết chưa thì tôi không khẳng định nhưng nhìn không khí chung của Hà Tĩnh là không có.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!./.

  Từ khóa: Bí thư Hà Tĩnh , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP