Trong nước

Bộ Nội vụ công bố bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Chiều 10/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho nhiều cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ (Ảnh: Anh Cao).

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Minh Triết - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế.

Bà Võ Thị Tuyết Thu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ.

Ông Lê Đạt - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Ông Trần Xuân Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên.

Ông Lại Đức Vượng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Bà Nguyễn Xuân Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức.

Ông Lê Văn Phương - Phó Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Anh Cao).

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng 8 cán bộ đã được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ tin tưởng, tín nhiệm, điều động và bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo đơn vị sau khi Bộ này tiến hành cơ cấu, sắp xếp lại hai tổ chức hành chính trong đơn vị.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ cùng các Bộ, ngành trong cơ cấu của Chính phủ đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại các tổ chức bên trong gắn với việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thực hiện Nghị định số 63/2022 của Chính phủ, Bộ Nội vụ là một trong các Bộ đã sắp xếp, cơ cấu các tổ chức bên trong gồm 2 đơn vị hành chính (Vụ Tổng hợp và Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức), 2 đơn vị sự nghiệp công lập (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia) và hai đơn vị tương đương Tổng cục là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ thành đơn vị tương đương cấp Cục.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhất là nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ mà Bộ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện việc sắp xếp lại theo đúng tinh thần của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đối với 2 đơn vị sắp xếp, cơ cấu lại gồm Vụ Tổng hợp và Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đều được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét kỹ, bố trí hợp lý trên cơ sở năng lực, sở trường, yêu cầu nhiệm vụ để cơ cấu, sắp xếp, phân công, điều động về làm Trưởng, Phó các đơn vị.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu trưởng các đơn vị có tiếp nhận và phân công công việc một cách cụ thể cho các công chức mới về nhận nhiệm vụ để làm sao cùng tập thể đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bà Trà mong muốn và hi vọng rằng các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới ở nơi công tác mới cố gắng phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để cùng tập thể các đơn vị mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP