Trong nước

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Chiều 22/2, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm một số lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ

Tại buổi Lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Hùng Thắng đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cụ thể, Quyết định số 98 ngày 22/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng – Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức.

Quyết định số 99 ngày 22/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng – Thư ký Bộ trưởng giữ chức vụ Vụ trưởng – Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ.

Quyết định số 100 ngày 22/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương giữ chức Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Quyết định số 101 ngày 22/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương.

Quyết định số 95 ngày 22/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Khiêm, Chuyên viên chính Vụ Pháp chế giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế.

Quyết định số 96 ngày 22/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Long, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng các cán bộ được tin tưởng, tín nhiệm, điều động và bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo đơn vị. Bộ trưởng đề nghị các cán bộ mới được bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Hoàng Phong

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP