Trong nước

Bộ Nội vụ thi tuyển chức danh Vụ trưởng vào tháng 7-2021

Bộ Nội vụ sẽ tổ chức thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp vào ngày 1-7 và 29, 30-7 tới đây.

Ngày 13-5, theo thông tin từ Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Kế hoạch số 2068 về thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Về đối tượng dự thi tuyển vào chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nôi vụ cho biết bao gồm: Công chức đang công tác tại Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và trong quy hoạch chức danh Vụ trưởng; công chức, viên chức không công tác tại Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương Vụ trưởng thuộc bộ trở lên đang công tác trong Bộ Nội vụ hoặc trong cùng lĩnh vực Nội vụ.

Bộ Nội vụ thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp Vụ

Hoặc, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được tập thể Lãnh đạo Bộ Nội vụ đề cử và được Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đồng ý bằng văn bản.

Về nội dung và hình thức thi tuyển, Bộ Nội vụ cho biết sẽ thi viết môn kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Ngoài ra, người dự thi còn phải trình bày phần thi đề án với nội dung về đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Về độ tuổi, Bộ Nội vụ cho biết ứng viên đăng ký phải đáp ứng điều kiện nam không quá 55 tuổi 3 tháng và không quá 50 tuổi 4 tháng đối với nữ.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian tổ chức thi viết ngày là 1-7-2021; thi trình bày đề án ngày 29 và ngày 30-7-2021. Công bố Quyết định người trúng tuyển kỳ thi và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổng hợp ngày 2-8-2021.

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Nội vụ đã nhiều lần tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị thuộc bộ.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP