Trong nước

Bộ Nội vụ cắt giảm 2 vụ, sáp nhập 2 trường đại học

Theo quy định mới, Bộ Nội vụ còn lại 16 đơn vị hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp công lập; cắt giảm Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 63/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Trụ sở Bộ Nội vụ (Ảnh: VGP).

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Nội vụ có 20 đơn vị, gồm 16 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và 4 đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước.

Trong đó, 16 đơn vị hành chính, gồm: Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Tiền lương; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Vụ Cải cách hành chính; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Công tác thanh niên; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ.

4 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin.

Như vậy, Bộ Nội vụ đã cắt giảm Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcVụ Tổng hợp; sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia.

Nghị định cũng thể hiện, sau khi sáp nhập, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

Đối với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho đến khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện xong việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp nhân sự của đơn vị theo Đề án sắp xếp, kiện toàn các Vụ thuộc Bộ Nội vụ…

Nghị định 63/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9, thay thế Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, ban hành ngày 3/4/2017.

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Trường

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP