Tin trong tỉnh

Chấm dứt hoạt động đối với 56 dự án tại TP Vinh

Đối với địa bàn TP Vinh, các đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh Nghệ An thành lập đã tiến hành 388 lượt kiểm tra đối với 256 dự án.

Các đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh Nghệ An thành lập đã tiến hành 388 lượt kiểm tra đối với 256 dự án. (Ảnh minh hoạ)

Thông tin được đưa ra tại báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An về việc tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của cử tri trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An và quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 về quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra, Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 về quy chế phối hợp quản lý dự án; từ năm 2012 đến nay, công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ được các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hàng năm.

Trong đó, đối với địa bàn thành phố Vinh, các đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh Nghệ An thành lập đã tiến hành 388 lượt kiểm tra đối với 256 dự án. Trong đó, đã chấm dứt hoạt động đối với 56 dự án; cho phép gia hạn 126 dự án; cho phép tiếp tục thực hiện theo tiến độ đối với 28 dự án; xử lý khác đối với 46 dự án.

Riêng năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có 46 dự án thuộc địa bàn thành phố Vinh thuộc kế hoạch của đoàn liên ngành.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP