Trong nước

Chi tiết chương trình bầu Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng trong tuần tới

Theo chương trình làm việc dự kiến kỳ họp thứ 11- Quốc hội khóa XIV, bắt đầu từ 30-3, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước…

Tuần tới, Quốc hội sẽ tiến hành công tác kiện toàn nhân sự, bầu Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng

Cụ thể, vào ngày mai, 29-3, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ.

Ngày 30-3, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bắt đầu từ 11 giờ ngày 30-3, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và tiến hành thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Chiều cùng ngày, sau khi biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có). Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ở ngày làm việc thứ Tư (31-3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội mới được bầu sẽ tuyên thệ.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội; thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Chiều cùng ngày, Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội; thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ở ngày làm việc thứ Năm (1-4), Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội và tiến hành bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cuối phiên làm việc ngày 1-4, dự kiến t ừ 16 giờ 30, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Đến ngày làm việc cuối tuần vào thứ Sáu (2-4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Vẫn trong ngày làm việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Dự kiến nội dung bầu Chủ tịch nước sẽ kết thúc vào sáng 5-4.

Tác giả: Tiến Hưng

Nguồn tin: anninhthudo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP