Video

Chó rừng đớp gọn gà phi trong tích tắc

Là một trong những loài chó hoang khỏe và nhanh nhất, chó rừng lưng đen có thể dễ dàng săn con mồi ngon lành như gà phi, chim bồ câu... trên hoang mạc Kalahari.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP