Tin trong tỉnh

Chuẩn bị đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (Liên bang Nga) đến thăm và làm việc tại Nghệ An

Ngày 02/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1827-CV/BTGTU về việc đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền về việc chuẩn bị đón tiếp và làm việc với Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga (dự kiến từ ngày 15 – 16/4/2024) gắn với các hoạt động kỷ niệm 154 năm ngày sinh của V.I.Lê-nin (22/4/1870 – 22/4/2024) và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng để đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Đồng thời khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng và nhân dân ta.

Cùng với đó, tuyên truyền mối quan hệ tốt đẹp và các hoạt động đối ngoại giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh U-li-a-nốp trong thời gian qua và sự kiện đối ngoại sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới, qua đó để gắn kết và làm sâu sắc hơn trong các hoạt động hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch… Việc xây dựng và khánh thành công trình tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Nga nói chung, biểu tượng văn hóa, nghệ thuật, thể hiện tình cảm của nhân dân hai tỉnh Nghệ An và U-li-a-nốp nói riêng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền cần phong phú, đa dạng như: Thông qua tuyên truyền trực quan, báo cáo viên, tuyên truyền miệng, sinh hoạt chuyên đề của cấp uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội, phát hành tài liệu tuyên truyền, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trên các kênh truyền thông của các cơ quan báo chí, các trang mạng xã hội… để tạo sức lan tỏa sâu rộng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, ngành từ tỉnh tới địa phương, cơ sở. Đồng thời, tăng cường theo dõi, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch lợi dụng sự kiện trên để xuyên tạc, chống phá; đồng thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền để tạo đồng thuận trong nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần tạo không khí sôi nổi chào mừng sự kiện đối ngoại quan trọng trên. Đồng thời củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhất là Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tác giả: Sỹ Thành

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP