Chuẩn bị đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (Liên bang Nga) đến thăm và làm việc tại Nghệ An

Ngày 02/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1827-CV/BTGTU về việc đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền về việc chuẩn bị đón tiếp và làm việc với Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga (dự kiến từ ngày 15 – 16/4/2024) gắn với các hoạt động kỷ niệm 154 năm ngày sinh của V.I.Lê-nin (22/4/1870 – 22/4/2024) và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh.


TOP