Trong nước

Đề nghị kỷ luật giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai

Do để mất đoàn kết nội bộ, giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai bị đề nghị thi hành kỷ luật, phó giám đốc bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ngày 25-11, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai xác nhận đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Tú - giám đốc Sở Nội vụ - theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật bà Vy Vũ Hồng Thảo - phó giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai - bằng hình thức khiển trách do một số sai phạm liên quan.

Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, với vai trò bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ, ông Tú chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu đối với khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế dân chủ cơ sở cơ quan, nội bộ thiếu thống nhất, có diễn biến tư tưởng và phát sinh nhiều đơn thư tố cáo.

Với vai trò giám đốc Sở Nội vụ, ông Tú lãnh đạo, điều hành không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở cơ quan; sửa đổi các quy chế làm việc, quy định chế độ làm việc của các đơn vị trực thuộc không đúng quy định, dẫn đến nội bộ Sở Nội vụ thiếu thống nhất; vi phạm trong thực hiện quy định về công tác cán bộ, thi đua - khen thưởng và nguyên tắc tài chính.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Tú theo thẩm quyền.

Cũng theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, bà Thảo cùng chịu trách nhiệm với những vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở cơ quan, nội bộ thiếu thống nhất, có diễn biến tư tưởng và phát sinh nhiều đơn thư tố cáo…

Với vai trò phó giám đốc Sở Nội vụ, bà Thảo đã vi phạm các quy định về công tác quản lý văn thư, quy định về đánh giá cán bộ, công chức đối với văn phòng sở.

Ngoài ra, với vai trò phó giám đốc phụ trách tài chính và thời điểm là trưởng Ban Thi đua khen thưởng, bà Thảo đã vi phạm nguyên tắc tài chính; tác phong thiếu gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về văn hóa trong Đảng và văn hóa nơi công sở.

Những vi phạm của bà Thảo làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan Sở Nội vụ và uy tín cá nhân. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật bà Thảo bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm đối với một số cán bộ liên quan.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, do trước đó xảy ra mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ trong lãnh đạo Sở Nội vụ Đồng Nai nên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã vào cuộc làm rõ các vấn đề liên quan.

Tác giả: A Lộc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP