Trong nước

Đề xuất 5 vị trí trong Công an nhân dân có cấp hàm cao nhất là Thiếu tướng

Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân được đề xuất có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân được Chính phủ trình Quốc hội sáng nay 27-5 đã bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại phiên làm việc sáng 27-5. Ảnh: Phạm Thắng

Theo tờ trình do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày, dự thảo luật quy định sĩ quan công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có cấp bậc hàm Thượng tướng.

Nêu rõ căn cứ sửa đổi, bổ sung quy định này, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết hiện nay, Bộ Công an có một Thứ trưởng biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Mặt khác, theo quy định về hệ thống chức vụ của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban này tương đương chức vụ Bộ trưởng và được cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Vì vậy, việc bổ sung quy định này là phù hợp.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng(tăng từ 157 vị trí lên 162 vị trí), gồm: Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân; 1 Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí Phó Cục trưởng và tương đương của 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Đối với Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân, Chính phủ cho biết hiện chưa có quy định về bậc hàm cao nhất đối với Hiệu trưởng. Trong khi đó, hai trường này tiếp tục được xác định là cơ sở trọng điểm về đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan nghiệp vụ cho khu vực phía nam nên cần thiết quy định Hiệu trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng.

Đối với Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, theo quy định có 2 Trợ lý nhưng Luật Công an nhân dân hiện hành mới quy định chỉ 1 Trợ lý có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Do đó, lần sửa đổi này, Chính phủ đề xuất quy định thêm 1 Trợ lý cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng cho thống nhất.

Trưởng công an thành phố thuộc thành phố có bậc hàm cao nhất là Đại tá

Dự luật luật cũng quy định Trung đoàn trưởng, Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Về căn cứ sửa đổi, bổ sung, Chính phủ cho biết hiện nay Trung đoàn trưởng trong Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tá; tuy nhiên, đứng trước yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay, Bộ Công an đã báo cáo cấp có thẩm quyền và thành lập một số Trung đoàn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an địa phương có tổ chức và thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự như các đơn vị tương đương cấp Phòng (có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá). Vì vậy, việc sửa đổi quy định Trung đoàn trưởng trong công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá là phù hợp.

Về Công an thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương, đây là đơn vị tương đương với Công an quận thuộc TP Hà Nội và TP HCM. Vì vậy, Chính phủ đề xuất quy định Trưởng Công an TP trực thuộc TP trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Tác giả: Minh Chiến - Huy Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP