Tin trong tỉnh

Đề xuất điều chỉnh mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp bìa đất

Sáng 8/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCN QSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn khảo sát công tác lưu trữ hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, ông Võ Văn Sơn kiến nghị, HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh mức thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Nghị quyết số 47/2016/NQ - HĐND ngày 16/12/2016 (Nghị quyết 47).
Đây là nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối với mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp GCN QSD đất, Nghị quyết 47 quy định: cấp GCN QSD đất lần đầu, đối với hộ gia đình và cá nhân là 230.000 đồng/hồ sơ, đối với tổ chức là 1,6 triệu đồng/hồ sơ; còn cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất đối với hộ gia đình và cá nhân là 200.000 đồng/hồ sơ, đối với tổ chức là 255.000 đồng/hồ sơ; và việc xác nhận biến động trên GCN QSD đất, đối với hộ gia đình và cá nhân là 100.000 đồng/hồ sơ, đối với tổ chức là 220.000 đồng/hồ sơ.

Ông Sơn phân tích nguyên nhân đề xuất điều chỉnh là do thực tiễn về cấp GCN QSD đất, hiện nay mỗi tổ chức chỉ nộp một bộ hồ sơ song có những tổ chức phải cấp nhiều GCN QSD đất như các công ty kinh doanh bất động sản.

Nhưng thực tế, đơn vị chỉ được thu phí trên đầu hồ sơ theo quy định, chứ không theo số lượng GCN QSD đất nên không đủ bù đắp được chi phí thẩm định cấp GCN QSD đất để đảm bảo cân đối. Mặt khác, hiện nay chính sách tiền lương cũng thay đổi…

Ông Võ Văn Sơn nêu một số kiến nghị với đoàn khảo sát. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại cuộc làm việc, người đứng đầu Văn phòng Đăng ký QSD đất kiến nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện quan tâm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký QSD đất cấp huyện thực hiện nghiêm túc công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Ông Sơn cũng đề nghị, HĐND, UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí, sớm triển khai công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Nghệ An.

Theo các quy định của UBND tỉnh, đối với trường hợp cấp GCN gắn với giao đất, thuê đất mới thời gian thực hiện không quá 20 ngày, giảm 10 ngày so với quy định; đối với trường hợp cấp GCN gắn với công nhận QSD đất, thuê đất của tổ chức đang sử dụng thời gian thực hiện không quá 20 ngày, giảm 10 ngày so với quy định; đối với trường hợp cấp GCN gắn với giao đất, thuê đất thực hiện dự án đầu tư thời gian thực hiện không quá 7 ngày, giảm 23 ngày so với quy định.

Qua khảo sát cho thấy, tại Văn phòng Đăng ký QSD đất, việc tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ cấp GCN, đăng ký biến động đều đảm bảo thời gian và phần lớn đều được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 30/4/2018, đơn vị này tiếp nhận 1.322 hồ sơ, trong đó xử lý trước hạn là 1.293 hồ sơ, xử lý đúng hạn 29 hồ sơ và không có hồ sơ xử lý quá hạn.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, bà Thái Thị An Chung phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết luận cuộc làm việc, bà Thái Thị An Chung - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận đơn vị đã quan tâm rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề đất đai; chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính; công tác lưu trữ khá khoa học và rõ ràng.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị đơn vị quan tâm thêm cấp GCN QSD đất cho các tổ chức; tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý hồ sơ về đất; hướng dẫn, kiểm tra công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ở cấp huyện...

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP