Video

Đoàn hộ tống Tổng thống Trump tại Việt Nam gồm những xe gì?

Bên cạnh The Beast 2.0, đoàn hộ tống của Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cần những loại xe gì để đảm bảo an toàn cho ông khi di chuyển tại Hà Nội?

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP