Trong nước

Giám đốc Sở không tiếp công dân ngày nào trong suốt 5 năm rưỡi (!)

Thanh tra Chính phủ phát hiện một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chưa thực sự quan tâm công tác tiếp công dân, nhất là khối các Sở của tỉnh này. Có một số nơi Giám đốc Sở không tiếp công dân ngày nào trong suốt 5 năm rưỡi.

Ông Đặng Công Huẩn - Phó tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, công tác quản lý và sử dụng đất tại tỉnh Trà Vinh thời kỳ từ năm 2013 đến năm 2017.

“Có một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm công tác tiếp công dân, nhất là khối các Sở của tỉnh Trà Vinh. Có một số nơi Giám đốc Sở không tiếp công dân ngày trong suốt 5 năm rưỡi. Trong đó điển hình như Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”- kết luận thanh tra chỉ rõ.

(Tranh minh hoạ: Ngọc Diệp).

Chất lượng xử lý đơn thư cũng còn nhiều hạn chế như: Phân loại sai, xác định thẩm quyền giải quyết chưa đúng, cập nhật số liệu chưa chính xác, trình tự thủ tục tiến hành chưa tuân thủ theo quy định,… đã làm hạn chế hiệu quả của công tác tiếp công dân nói chung, ảnh hưởng đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị trên địa bàn.

Trong khi đó, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn mang tính hình thức, không đầy đủ theo quy định của pháp luật. Cá biệt có 6 đơn vị trong suốt kỳ thanh tra không xây dựng kế hoạch chuyển đổi, cụ thể: Văn phòng UBND tỉnh, huyện Cầu Kè, Duyên Hải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ.

Việc thanh tra trách nhiệm về công tác phòng chống tham nhũng có được quan tâm nhưng chưa đúng mức, các cuộc thanh tra chủ yếu lồng ghép, nội dung chưa đảm bảo, không sâu.

Trong công tác quản lý đất đai, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều dự án giao, cho thuê, chuyển mục đích không phù hợp quy hoạch, chiếm đến 40% số dự án, thậm chí, chuyển mục đích sử dụng đất lên đến gần 54% không phù hợp quy hoạch.

“Quản lý quy hoạch của địa phương đôi lúc còn lỏng lẻo, thể hiện ở chỗ tỉnh cho phép chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không theo quy hoạch ở mức khá cao (gần 54% dự án nằm ngoài quy hoạch). Chuyển mục đích đất tự phát trong dân cũng rất lớn, khoảng 970 ha, trong đó có đến 459 ha không phù hợp quy hoạch”- kết luận nêu rõ.

Qua kết quả thanh tra công tác xác định nghĩa vụ tài chính đất đai và các nội dung công tác liên quan, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong 5 năm cho thấy hầu hết các nội dung, đơn vị và địa bàn được kiểm tra đều có sai sót hoặc sai phạm cần điều chỉnh, xử lý.

Trong các sai phạm, phổ biến và gây hậu quả phức tạp, lâu dài là sai phạm trong công tác giao đất ở cả cấp tỉnh và cấp huyện, nhất là công tác giao đất tái định cư tại các huyện. Những sai phạm này có nguyên nhân từ việc không tuân thủ pháp luật của chính quyền các cấp.

Tổng số tiền sai phạm về tài chính gần 69,5 tỷ đồng, trong đó thu quá quy định 1 tỷ đồng và thất thu ngân sách trên 68,45 tỷ đồng.

“UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh thời kỳ có sai phạm trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế qua kết quả thanh tra; chỉ đạo chấn chỉnh, đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại”- Thanh tra Chính phủ kiến nghị.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP