Kinh tế

Hàng loạt mức hưởng BHXH sẽ tăng từ ngày 1-7-2023

Mức lương cơ sở tăng từ ngày 1-7-2023 sẽ kéo theo việc tăng hàng loạt mức hưởng BHXH theo Luật BHXH2014 cho người lao động.

- Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày lên mức 540.000 đồng (hiện hành là 447.000 đồng).

- Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi lên mức 3,6 triệu đồng (hiện hành là 2,98 triệu đồng). Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 3,6 triệu đồng (hiện hành là 2,98 triệu đồng) cho mỗi con.

- Tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày lên mức 540 ngàn đồng (hiện hành là 447.000 đồng).

- Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 bằng 1,8 triệu đồng (hiện hành là 1,49 triệu đồng), trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Tăng mức trợ cấp mai táng lên mức 18 triệu đồng (hiện hành là 14,9 triệu đồng).

- Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 900 ngàn đồng (hiện hành là 745 ngàn đồng); trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1,26 triệu đồng (hiện hành là 1,043 triệu đồng).

- NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách BHXH bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng 1,8 triệu đồng (hiện hành là 1,49 triệu đồng), trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 36 triệu đồng/tháng (hiện hành là 29,8 triệu đồng/tháng). Mức đóng tăng, đồng nghĩa với mức hưởng các chế độ BHXH của mình lao động sau nay như lương hưu, BHXH một lần cũng sẽ cao hơn.

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

  Từ khóa: mức thưởng , tăng , BHXH

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP