Video

Hình ảnh công nhân tìm cách đu dây thoát khỏi thủy điện Đăk Mi 2

Đây là những hình ảnh cảm động công nhân tìm cách đu dây thoát khỏi thủy điện Đăk Mi 2. Hiện tại còn 217 công nhân bị cô lập hoàn toàn, lương thực chỉ đủ ăn cho 2 ngày.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP