Tin trong tỉnh

Kết luận những sai phạm của Phó GĐ Trung tâm GDDN-GDTX huyện Hưng Nguyên

UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có văn bản kết luận về những phản ánh của công dân đối với ông Phạm Văn Chiến – Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên.

Ngày 13/4/2019, Báo Công lý điện tử đăng bài “Phó giám đốc Trung tâm GDNN –GDTX huyện Hưng Nguyên bị tố có nhiều sai phạm” phản ánh việc công dân tố cáo ông Phạm Văn Chiến – Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) có nhiều sai phạm như: Không trực tiếp đứng lớp giảng dạy giờ nào ông Chiến vẫn thanh toán và trực tiếp nhận 30% tiền đứng lớp trong nhiều năm liền với số tiền hàng trăm triệu đồng; Thu khoán sai quy định để biển thủ tiền làm công tác xuất khẩu lao động của giáo viên, nhân viên.

Cụ thể, ông Chiến tự ra quy định và đứng ra thu tiền làm công tác tư vấn xuất khẩu lao động của giáo viên, nhân viên (mặc dù đây là nhiệm vụ chính trị huyện giao cho Trung tâm) bằng hình thức tạm thu tiền XKLĐ; Thanh toán khống tiền thừa giờ trước khi sát nhập Trung tâm; Có hành vi cục bộ, bè cánh…

Ông Phạm Văn Chiến – Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã nhận trái quy định số tiền hơn 75 triệu đồng.

Sau khi Báo Công lý đăng tải bài viết cùng với đơn tố cáo của công dân, ngày 17/4/2019, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã ra QĐ số 401/UBND – BTCD thành lập đoàn kiểm tra về những nội dung tố cáo trên.

Đến ngày 21/8/2019, UBND huyện Hưng Nguyên đã có văn bản kết luận số 155/KLKT –UBND về những phản ánh của công dân đối với ông Phạm Văn Chiến – Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên.

Trong bản kết luận, đã chỉ ra những sai phạm của ông Chiến cũng như yêu cầu hình thức xử lý kỷ luật phù hợp, tương ứng với mức độ sai phạm.

Liên quan đến nội dung không trực tiếp đứng lớp giảng dạy giờ nào nhưng ông Chiến vẫn thanh toán và trực tiếp nhận 30% tiền đứng lớp trong nhiều năm liền với số tiền hàng trăm triệu đồng. Kết quả kiểm tra cho thấy, nội dung phản ánh là có cơ sở vì ông Chiến chiếu theo quy định của Bộ LĐTB&XH và Bộ GD&ĐT thì không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp, ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở công lập. Theo đó, từ năm 2015 đến 2017, ông Chiến đã nhận sai quy định số tiền 75.680.400 đồng.

Một phần nội dung trong văn bản kết luận về các phản ánh ông Chiến.

Về nội dung ông Chiến thu tiền công tác tư vấn của giáo viên, nhân viên cũng trái với quy định, mặc dù tiền thu được dùng vào mục đích chi thường xuyên. Bên cạnh chỉ ra những sai phạm của ông Chiến, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những phản ánh không đúng của công dân đối với ông Chiến.

Từ những kết luận của đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã giao các phòng, ban liên quan những nhiệm vụ cụ thể để xử lý.

Giao Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) chịu trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền 75.680.400 đồng (tiền ông Chiến nhận trái quy định trong 3 năm học) đã chi cho ông Phạm Văn Chiến hưởng 30% phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo không đúng quy định vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện chờ xử lý.

Yêu cầu BGĐ Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với ông Phạm Văn Chiến và các cá nhân có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành tại Trung tâm dạy nghề huyện. Chấn chỉnh việc tổ chức các lớp đào tạo nghề theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị cấp ủy, Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quy tụ sức mạnh tập thể, tăng cường giáo dục tư tưởng cho đảng viên, giáo viên Trung tâm; Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và toàn đơn vị.

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên

Giao Phòng Tài chính kế toán chủ trì phối hợp với phòng GDĐT, phòng LĐTBXH, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý tài chính, thu, chi, tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên.

Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với phòng LĐTBXH tăng cường kiểm tra các hoạt động chuyên môn của Trung tâm… theo chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Giao Phòng nội vụ, hướng dẫn đôn đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm trách nhiệm và có đề nghị, hình thức xử lý phù hợp đối với ông Phạm Văn Chiến và các tổ chức cá nhân có liên quan đối với các nội dung đã kết luận sai phạm.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP