Tin trong tỉnh

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua nhiều nội dung quan trọng

Chiều 11/9, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh.

Thống nhất thông qua 11 dự thảo Nghị quyết

Quang cảnh kỳ họp thứ 15

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 11 dự thảo Nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian tới.

Đ/c Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 15

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, thực hiện giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 23 tỷ đồng để tăng cường chi hoạt động thường xuyên từ nguồn phân bổ sau sự nghiệp giáo dục và đào tạo cấp tỉnh năm 2023 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, đối với việc hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, cơ quan phê duyệt dự án, kế hoạch quyết định mức hỗ trợ cụ thể nhưng không quá 05 tỷ đồng/01 dự án, kế hoạch. Đối với việc hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, cơ quan phê duyệt dự án, phương án quyết định mức hỗ trợ cụ thể nhưng không quá 05 tỷ đồng/01 dự án, phương án.

Các đại biểu biểu quyết trên thiết bị thông minh

Tiếp đó, HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết phân bổ vốn dự phòng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, số vốn được phân bổ là 277,868 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng và điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho 10 dự án. Việc thay đổi phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 01 ngày 28/02/2023 như sau: Điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của 14 nhiệm vụ, dự án với số vốn 163,17 tỷ đồng. Điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ số vốn điều chỉnh giảm 163,17 tỷ đồng (Bố trí thu hồi vốn ứng trước 75,638 tỷ đồng; bổ sung cho 02 dự án với số vốn 87,532 tỷ đồng)

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thống qua các dự thảo: Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộtheo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai và Khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 36 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết về phân bổ bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án.

Đ/c Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình về bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa cho các đồng chí Trần Quốc Thành và Nguyễn Quý Linh

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Trần Quốc Thành - Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Triển khai kịp thời các Nghị quyết vừa được thông qua

Đ/c Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời triển khai các Nghị quyết vừa được thông qua đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng quan trọng của các cấp ủy trong quá trình tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực góp ý, phản biện, góp phần phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả các Nghị quyết đã ban hành.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, những kết quả đã đạt được trong 8 tháng qua trên tất cả các mặt là rất tích cực. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tạo động lực to lớn, cơ sở chính trị rất quan trọng để toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực khai thác, tận dụng các nguồn lực, thời cơ mới, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ.

Tuy vậy, trong thời gian tới, nhất là 4 tháng cuối năm còn lại, dự báo tình hình có nhiều thách thức. Mùa mưa bão đang tới gần, tình hình an ninh chính trị ngoại biên, khu vực và thế giới biến động phức tạp; một số ngành, lĩnh vực sản xuất chủ lực gặp khó khăn do suy giảm tổng cầu bên ngoài... đã, đang và sẽ tác động bất lợi đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, tiếp tục tập trung triển khai toàn diện, quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác năm; rà soát các chỉ tiêu còn đạt thấp, khó đạt để có giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Về việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia - nhiệm vụ này rất quan trọng, có khối lượng công việc lớn, nhưng tiến độ triển khai hiện nay còn chậm so với kế hoạch, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh giao các ngành, địa phương căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua, khẩn trương phân bổ các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu, quy định, phát huy tối đa hiệu quả của chương trình.

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, trong đó có các dự án, nguồn vốn vừa được phân bổ, điều chỉnh, quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp này. Tăng cường phối hợp trong giải quyết công vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Gắn trách nhiệm trực tiếp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc bảo đảm tiến độ giải ngân, chất lượng công trình.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định và theo dự toán. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh theo lộ trình đề ra; chuẩn bị tốt phương án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nắm chắc địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp. Chủ động phương án phòng chống thiên tai, hạn hán, cháy rừng, lụt bão

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Thống nhất tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp chuyên đề trong thời gian phù hợp, không chờ đến kỳ họp thường lệ cuối năm. Đồng thời đề nghị các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh căn cứ các vấn đề thực tiễn tại địa phương, đề xuất các vấn đề dự kiến sẽ chất vấn tại kỳ họp cuối năm.

Kỳ họp thứ 15 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh, Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần cách mạng, ý chí, bản lĩnh kiên cường, khát vọng vươn lên để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023, tạo đà thắng lợi cho cả nhiệm kỳ.

Tác giả: Thúy - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP