Tin trong tỉnh

Lao động Nghệ An vẫn được nhận lương trong thời gian nghỉ dịch Covid-19

Sở LĐ -TB&XH Nghệ An vừa có công văn về việc trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian nghỉ việc liên quan đến dịch Covid – 19.

Theo đó, lao động người nước ngoài trong thời gian chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc những bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác đang trong thời gian cách ly...

Theo Khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động, lao động nghỉ việc do dịch bệnh sẽ được hưởng lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 áp dụng trên địa bàn Nghệ An gồm: Mức 3.430.000 đồng/ tháng, áp dụng cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò; Mức 3.070.000 đồng/ tháng, áp dụng cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên các địa bàn còn lại của tỉnh.

Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, chủ sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động; nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định. Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, thì chủ sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận mức tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Trường hợp doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì căn cứ tình hình thực tế, doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lao động, có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Công văn này cũng đề nghị chính quyền các huyện, thành, thị chủ động rà soát theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Triển khai việc thực hiện chế độ trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP