Trong nước

Lương cơ sở năm 2023 tăng 20,8%, áp dụng cho những đối tượng nào?

Theo Điều 1, Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp bao gồm những đối tượng sau.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP