Kinh tế

Nghệ An: 3 năm, 723 tỷ đồng đầu tư hạ tầng và hỗ trợ sản xuất từ Chương trình 135

Trong 3 năm, từ 2016 đến 2018, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 911 công trình cơ sở hạ tầng được xây dựng mới và hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm hỗ trợ cho bà con sản xuất, chăn nuôi, ổn định cuộc sống thuộc Chương trình 135/CP. Tổng số vốn được đầu tư là trên 723 tỷ đồng.

Người dân xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ được hỗ trợ dê giống từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình 135/CP. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo số liệu của Ban Dân tộc tỉnh cho thấy, trong 3 năm, từ 2016 - 2018, Chương trình 135 đã đầu tư trên địa bàn Nghệ An 1.075 công trình (911 công trình cơ sở hạ tầng và 183 công trình duy tu bảo dưỡng), với tổng nguồn vốn gần 607 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương hơn 562 tỷ đồng, nguồn vốn lồng ghép gần 45 tỷ đồng.

Cùng đó, cũng từ nguồn vốn của chương trình 135/CP, các địa phương vùng hưởng lợi được đầu tư hơn 116 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi.

Những con đường được đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình 135/CP trên địa bàn xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Ảnh: Xuân Hoàng

Với nguồn vốn đó, các địa phương cấp gần 10 nghìn con gia súc: bò, dê, lợn; gần 4 nghìn con gia cầm và hỗ trợ gần 100 ha giống ngô, keo cho bà con đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi. Hỗ trợ phân bón, các loại máy phục vụ nông nghiệp: máy cày đa chức năng, máy tuốt lúa, máy cấy, máy gặt lúa, các loại máy chẻ mây, vót mây.

Tác giả: Xuân Hoàng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP