Tin trong tỉnh

Nghệ An: 6 tháng tổ chức 524 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý gần 1.000 vụ việc

Thông tin này được nêu ra tại Hội nghị lần thứ 13, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 vào sáng 30/7. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban MTTQ cấp huyện và cấp xã trong toàn tỉnh đã tổ chức 524 cuộc giám sát và đã phát hiện, kiến nghị gần 1.000 vụ việc để cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết.

UBMTTQ cấp huyện và xã cũng đã tổ chức 149 cuộc phản biện xã hội về các chủ trương, chính sách, quyết định liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, gửi góp ý 222 văn bản; tổ chức 192 cuộc đối thoại trực tiếp.

Đối với UBMTTQ tỉnh, 6 tháng đầu năm tiến hành giám sát việc cấp thẻ và khám chữa bệnh theo chế độ BHYT cho người nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Ủy ban MTTQ các cấp cần tăng cường hoạt động giám sát, phản biện các dự án đầu tư. Ảnh: Mai Hoa

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng cũng góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần điều chỉnh, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực tại cơ sở. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, Ban Thanh tra và Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở đã tổ chức gần 1.500 cuộc giám sát và phát hiện, kiến nghị các cấp gần 1.100 vụ việc.

Cùng với hoạt động giám sát, phản biện, UBMTTQ các cấp cũng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do UBMTTQ các cấp chủ trì; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Bên cạnh những kết quả tích cực, tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng nêu lên nhiều băn khoăn, đòi hỏi MTTQ các cấp cần tiếp tục quan tâm đổi mới hơn nữa. Chỉ ra hạn chế lớn trong sản xuất của Nghệ An khi chưa tạo ra được sản phẩm có uy tín và thương hiệu thật sự trong nước và xuất khẩu, ông Nguyễn Quang Hòa - Ủy viên UBMTTQ tỉnh, thẳng thắn cho rằng, đang thiếu vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc tạo ra sự phối kết hợp giữa các ngành Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Công Thương và Khoa học & Công nghệ để tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, thương hiệu riêng của Nghệ An.

Ông Hòa cũng cho rằng, hoạt động phản biện của UBMTTQ các cấp đang hạn chế, nhất là đối với các chương trình, đề án kinh tế xã hội, các dự án đầu tư.

Ông Nguyễn Quang Hòa - Ủy viên UBMTTQ tỉnh cho rằng, hoạt động phản biện của UBMTTQ các cấp đang hạn chế, nhất là đối với các chương trình, đề án kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư. Ảnh: Mai Hoa

Còn Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cho rằng, tỉnh cần tăng cường quản lý và chú trọng định hướng việc khôi phục, xây dựng các ngôi chùa trên địa bàn, đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tránh tình trạng việc khôi phục, xây dựng trên cơ sở lấy khuôn mẫu chùa từ Trung Quốc, Thái Lan hay Nhật Bản…

Một số ý kiến cũng cho rằng công tác tuyên truyền hiệu quả chưa cao, dẫn đến một số địa phương, người dân vẫn còn bị các phần tử xấu lôi kéo, kích động. Đó còn là công tác phòng chống tham nhũng vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn, ảnh hưởng đến niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước chưa có sự phát triển đồng bộ và đều khắp ở các địa phương…

Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó ban Thường trực BanTrị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cho rằng, tỉnh cần tăng cường quản lý việc khôi phục, xây dựng các ngôi chùa trên địa bàn đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Mai Hoai

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện Kết luận 01 và Kết luận 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh; nghe kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT và Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và tôn giáo.

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện Kết luận 01 và Kết luận 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tác giả: Mai Hoa

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP