Tin trong tỉnh

Nghệ An: Chuyển từ “giải trình” sang “giải quyết” thủ tục hành chính

6 tháng đầu năm, kinh tế-xã hội Nghệ An thu được nhiều kết quả khả quan, tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 khu vực. Kết quả đó có vai trò quan trọng của việc cải cách thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trả lời kiến nghị của công dân tại phiên tiếp công dân tháng 6/2021. Ảnh: Phan Quỳnh

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,58% (cùng kỳ năm 2020 tăng 2,97%). Nghệ An là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 9.504 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến trung tuần tháng 6/2021, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 756,027 tỷ đồng, đạt 26,05% kế hoạch giao chi tiết, ước đến hết ngày 30/6 giải ngân được 1.042,324 tỷ đồng, đạt 35,91%. Có 16 cơ quan, đơn vị tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung của tỉnh, trong đó có 8 đơn vị giải ngân trên 50%.

Trong điều kiện 2 năm liên tiếp dịch bệnh COVID-19 hoành hành, cộng thêm thiên tai, bão lũ gây nhiều thiệt hại, những kết quả nói trên của tỉnh Nghệ An trong 6 tháng đầu năm rất đáng ghi nhận.

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhận định về nguyên nhân của kết quả nói trên: “Công tác chỉ đạo điều hành đã có những trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt bám sát kịch bản, nhiệm vụ đầu năm. Năm 2021 là năm Nghệ An đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn, vị địa phương trong công tác cải cách hành chính với phương châm nhanh, đúng, hiệu quả; việc tham mưu chuyển từ giải thích, giải trình sang giải pháp, giải quyết”.

Trước đó, từ 2.10.2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức vận hành. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có thủ tục hành chính sẽ tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm này.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, Trung tâm này đi vào hoạt động nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, qua đó tạo lập môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, văn minh, hiện đại; tích hợp được các nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; tiếp nhận trực tiếp, nhanh chóng, kịp thời sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, cũng như xử lý kịp thời những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, cá nhân, tổ chức.

Đầu năm 2021, tỉnh Nghệ An chọn năm 2021 là năm “Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính”.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có thái độ không đúng mực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, chậm trễ trong giải quyết công việc; cơ quan nhà nước làm chậm thủ tục hành chính phải xin lỗi dân.

Được biết, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Nghệ An đạt 85,28 điểm, tăng 6 bậc so với năm 2019, đứng vị trí 18/63 tỉnh thành.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP