Tin trong tỉnh

Nghệ An có 898 doanh nghiệp mới được thành lập

Theo thống kê của Sở Kế hoạch & Đầu tư, tính đến ngày 15/6/2018, Nghệ An có 898 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 5.463,4 tỷ đồng, tăng 12,39% về số doanh nghiệp và tăng 20,92% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Quy mô vốn đăng ký bình quân trên mỗi doanh nghiệp đạt 6,08 tỷ đồng, tăng 7,59% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại từ đầu năm 2018 đến nay là 246, nhiều hơn 41 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp giải thể trong 6 tháng đầu năm là 54, nhiều hơn 17 doanh nghiệp so với 6 tháng đầu năm 2017.

Bên cạnh số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở Nghệ An cũng tăng mạnh, cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2018 có 494 đơn vị, nhiều hơn so với cùng kỳ là 297 đơn vị. Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động là 43 đơn vị, nhiều hơn 6 đơn vị so với cùng kỳ năm 2017.

Giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở KH&ĐT. Ảnh: Hoàng Hảo

Theo đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT cho biết: Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng của Nghệ An đạt 69,9%, cao hơn so với Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu là 10%. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp theo Quyết định số 80/QĐ.SKHĐT ngày 01/09/2017 về quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở KH&ĐT, Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp tục triển khai một số nội dung mới trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ như phân công xử lý tự động; xử lý, ký trả kết quả ngay một số thủ tục… 100% hồ sơ được xử lý và trả kết quả cho doanh nghiệp đúng hẹn.

Sở KH&ĐT khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử để tiết kiệm thời gian và giảm chi phí; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nộp hồ sơ 24/24h trong ngày, nộp hồ sơ qua mạng không phải trực tiếp đến nộp tại 1 cửa mà vẫn nắm được thông tin đầy đủ trong quá trình xử lý hồ sơ. Sở KH&ĐT bố trí 2 cán bộ trực tiếp tại bộ phận 1 cửa để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện đăng lý kinh doanh qua mạng. Triển khai phần mềm cho doanh nghiệp lựa chọn trước tài khoản ngân hàng qua mạng, phần mềm trả kết quả đăng ký kinh doanh qua bưu điện, phần mềm khắc dấu cho doanh nghiệp…

Tác giả: Hoàng Hảo

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP