Tin trong tỉnh

Nghệ An: Còn vi phạm hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư và nhà thầu

Sau kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Nghệ An về thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Nam Đàn, Chủ tịch UBND huyện đã ký báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra, trong đó thể hiện có 19/19 đơn vị báo cáo kiểm điểm, đồng thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình.

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn đã ký báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra đối với Kết luận thanh tra số 08/KL-UBND. Ảnh: Xuân Thống

Nhiều hạn chế trong quản lý đầu tư xây dựng

Theo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTR ngày 5/2/2024 của Thanh tra tỉnh Nghệ An về thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại địa bàn huyện Nam Đàn, bên cạnh những kết quả tích cực, qua thanh tra đã phát hiện nhiều hạn chế, tồn tại khi tiến hành xây dựng công trình, dự án trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, một số công trình, báo cáo kinh tế kỹ thuật chưa thể hiện đầy đủ về biện pháp thi công công tác đào đắp, vận chuyển đất, còn hiện tượng tuỳ tiện trong lựa chọn biện pháp dùng máy và thủ công không phù hợp với điều kiện thi công công trình, làm tăng chi phí đầu tư.

Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Nam Đàn thực hiện thẩm định hồ sơ bản vẽ thiết kế một số công trình nhưng không thể hiện rõ chi tiết, không có kích thước cụ thể một số hạng mục công trình để làm cơ sở lập dự toán và thi công.

Các công trình, dự án được kiểm tra, việc lập và phê duyệt dự toán công trình đều có sai sót trong việc tính khối lượng các hạng mục công trình so với bản vẽ thiết kế. Đơn vị tư vấn và thẩm định không áp dụng mã định mức, đơn giá mới mà áp dụng các mã cũ, một số công tác áp sai định mức, đơn giá làm tăng chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu tư vẫn chủ yếu căn cứ khối lượng hạng mục, công tác dự toán, chưa tiến hành kiểm tra, rà soát tính toán lại khối lượng thi công theo đúng bản vẽ thiết kế dẫn đến việc mời thầu và ký kết hợp đồng xây dựng không đúng với khối lượng thi công theo thiết kế công trình.

Có một công trình chậm tiến độ so với thời gian quy định trong hợp đồng xây dựng là công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao xóm Sen 1, xã Kim Liên.

Một số công trình, đơn vị tư vấn giám sát, chủ đầu tư ký nghiệm thu không đúng khối lượng thực tế thi công, ký xác nhận khối lượng hoàn thành không chính xác để nhà thầu thi công lập hồ sơ thanh toán giai đoạn, quyết toán hợp đồng không đúng khối lượng thực tế thi công.

Một số hồ sơ giám sát công trình không có văn bản cử cán bộ giám sát của đơn vị được chỉ định tư vấn giám sát theo quy định, nội dung ghi nhật ký giám sát còn sơ sài, chung chung.

Toàn bộ 72 công trình, dự án không có giám sát cộng đồng theo quy định tại Điều 75 Luật Đầu tư công năm 2019.

Thanh tra tỉnh chỉ ra, toàn bộ 72 công trình, dự án ở Nam Đàn trong thời điểm kiểm tra không có giám sát cộng đồng theo quy định Luật Đầu tư công 2019. Ảnh: XT

Có 2/72 công trình đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư, nhà thầu thi công chậm làm thủ tục hồ sơ đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (vi phạm Thông tư 10/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước).

Có 1/72 công trình thi công chậm tiến độ, thời điểm kiểm tra mới nghiệm thu quyết toán khối lượng A-B, chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu để đưa vào sử dụng theo Nghị định 06/2021 của Chính phủ.

Trong giai đoạn kết thúc đầu tư, qua thanh tra 72 công trình, dự án với tổng giá trị dự toán được duyệt là 253.797.414.000 đồng, tổng giá trị xây lắp 224.885.829.000 đồng, phát hiện số tiền sai phạm 1.446.564.000 đồng.

Một số công trình đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành năm 2021 nhưng đến thời điểm kiểm tra chủ đầu tư vẫn còn nợ, chưa thanh toán hết cho nhà thầu là vi phạm các quy định về Luật Xây dựng 2024 và vi phạm hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

19/19 phòng, ban và các xã báo cáo kết quả kiểm điểm

Tại Báo cáo số 769/BC- UBND của UBND huyện Nam Đàn về kết quả xử lý sau thanh tra, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện đã ký báo cáo kết quả thực hiện sau thanh tra.

“Sau khi nhận được kết luận thanh tra, UBND huyện Nam Đàn tiến hành các bước xử lý sau thanh tra theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở các tập thể, cá nhân đã triển khai thực hiện kèm theo hồ sơ kiểm điểm, báo cáo, UBND huyện Nam Đàn tổng hợp kết quả xử lý sau thanh tra”, văn bản 769 thể hiện.

Công trình cầu Lam Trà tại xã Kim Liên do UBND huyện làm chủ đầu tư đã thanh toán, giải ngân 5.030.000.000/5.070.697.000 giá trị xây lắp. Ảnh: XT

Theo đó, UBND huyện Nam Đàn đã ban hành công văn giao chủ đầu tư, khi thực hiện lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các công trình giảm giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các công trình, giảm giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình với số tiền 89.585.000 đồng.

Giao các phòng, ban, chủ đầu tư UBND các xã, thị trấn khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định Luật Ngân sách, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm trong việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Báo cáo do Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồng Sơn cũng đề cập, đến nay các tổ chức, cá nhân có liên quan đã báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra, kèm theo hồ sơ kiểm điểm gửi về UBND huyện.

Để xảy ra tồn tại, Thanh tra tỉnh cho rằng, do năng lực và trách nhiệm của một số chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án và một số nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát còn hạn chế. Ảnh: Xuân Thống

Cụ thể, các phòng, ban, chủ đầu tư các xã liên quan có 19/19 đơn vị đã thực hiện báo cáo kết quả kiểm điểm (gồm 3 phòng ban là Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện; 16 xã là Nam Hưng, Nam Nghĩa, Nam Thanh, Xuân Hoà, Nam Anh, Nam Xuân, Nam Lĩnh, Nam Giang, Hùng Tiến, Xuân Lâm, Thượng Tân Lộc, Trung Phúc Cường, Nam Kim, Khánh Sơn và thị trấn Nam Đàn).

Đối với số tiền 89.585.000 đồng, UBND huyện đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi khi thực hiện thẩm tra phê duyệt quyết toán do chủ đầu tư trình thẩm tra.

Tác giả: Xuân Thống

Nguồn tin: thanhtra.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP