Giáo dục

Nghệ An công bố danh mục SGK lớp 2 và lớp 6

UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định về việc phê duyệt danh mục SGK lớp 2 và lớp 6, sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2021 - 2022.

Nghệ An công bố danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021 - 2022

Quyết định này được đưa ra sau khi hội đồng lựa chọn SGK tỉnh Nghệ An họp và thống nhất trên cơ sở lấy ý kiến từ các trường và Phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định 1024 ngày 16/4/2021 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2021 – 2022.

Trước đó, Hội đồng lựa chọn SGK lớp 2, lớp 6 được thành lập đã triển khai đầy đủ công việc theo đúng quy định, quy trình.

Thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tỉnh là những người có năng lực, kinh nghiệm dạy học và quản lý. Trong đó 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên trực tiếp đứng lớp. Mỗi bộ môn sẽ có một hội đồng thẩm định riêng với sự tham gia của đông đảo giáo viên cốt cán trong toàn ngành, đại diện cho từng vùng, miền.

Hội đồng lựa chọn SGK tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận kết quả đề xuất sách giáo khoa của cơ sở giáo dục, Phòng GD&ĐT. Trên cơ sở này, tổ chức họp các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo từng môn học để tổng hợp ý kiến các thành viên. Sau đó thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch.

Việc Hội đồng lựa chọn SGK tỉnh tiếp nhận ý kiến từ giáo viên, trường Tiểu học và THCS nhằm lắng nghe ý kiến cơ sở. Đồng thời cân nhắc để sách lớp 2 lớp 6 có kế thừa, tiếp nối, ổn định và thống nhất với các bộ sách lớp 1 đã lựa chọn năm học trước cũng như các khối lớp sau này.

Kết quả lựa chọn của các Hội đồng sau đó đã trình UBND tỉnh Nghệ An xem xét, phê duyệt và công bố. Theo đó, danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 có sự phù hợp với ý kiến đề xuất của các cơ sở giáo dục THCS và tiểu học.

Danh sách cụ thể về các sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 do Nghệ An lựa chọn:

Danh mục SG lớp 2 được UBND tỉnh Nghệ An công bố

Danh mục SGK lớp 6 tỉnh Nghệ An từ năm học 2021 - 2022

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP