Tin trong tỉnh

Nghệ An: Công ty Cổ phần GLD làm gì để trúng gói thầu hơn 107 tỷ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư?

Để trúng được gói thầu thi công dự án Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An do Sở Y tế tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần GLD đã cung cấp thông tin trong E – HSĐXKT là số hợp đồng Thi công xây dựng Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An -01/2018/HĐ-XD với giá trị hợp đồng 60.833.914.000 đồng.

Theo tìm hiểu được biết, ngày 23/12/2022 ông Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 2319/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Xây dựng nhà khám chữa bệnh + nhà làm việc và thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT, bể chứa nước sinh hoạt và PCCC; nhà đặt máy bơm PCCC (kể cả thiết bị đồng bộ), dự án: Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An. Và Công ty cổ phần GLD là đơn vị trúng thầu giá trúng thầu là 107.026.383.000 đồng, thời gian thực hiện 1050 ngày.

Quyết định số 2319/QĐ-SYT ngày 23/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Nghệ An

Theo đó, tại mục 6 mô tả kinh nghiệm hợp đồng xây lắp tương tự của E-HSDT có yêu cầu: Từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu: 01 công trình có loại kết cấu dạng nhà, cấp: II, có giá trị là 53.676.000.000 VNĐ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.

Thông tin trong E-HSĐXKT nhà thầu cung cấp như sau:


Tên và số hợp đồng: Thi công xây dựng mới Trụ sở làm việc Tòa án Nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An -01/2018/HĐ-XD.

Ngày ký hợp đồng: 28/8/2018

Ngày hoàn thành: 14/9/2021

Giá hợp đồng: 60.833.914.000 đồng

Tên Chủ đầu tư: Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

Loại kết cấu, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II

Giá trị hợp đồng thực hiện: 60.833.914.000 đồng

Quy mô thực hiện: Công trình dân dụng cấp II. Nhà làm việc và xét xử 04 tầng, diện tích xây dựng 1.777,05m2, tổng diện tích sàn 3.847,42m2, chiều cao công trình 21,05m2; Các hạng mục phụ trợ: Nhà trực bảo vệ, công, hàng rào, thoát nước ngoài nhà, sân, bể chứa nước PCCC;…

Giá trị gói thầu Thi công xây dựng mới Trụ sở làm việc Tòa án Nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chỉ là hơn 40 tỷ.

Như đã nêu ở trên để trúng gói thầu thi công dự án Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, tại HSDT yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm hợp đồng xây lắp tương tự: Từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu: 01 công trình có loại kết cấu dạng nhà, cấp: II, có giá trị là 53.676.000.000 VNĐ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.

Và để đáp ứng yêu cầu này, Công ty Cổ phần GLD đã kê khai hợp đồng tương tự là gói thầu Thi công xây dựng Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với giá trị hợp đồng là hơn 60 tỷ.

Quyết định số 287/QĐ-T.A ngày 11/7/2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An

Tuy nhiên, theo tìm hiểu được biết gói thầu Thi công xây dựng Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có giá trị hơn 40 tỷ (theo quyết định trúng thầu).

Liên quan đến việc thi công xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án Nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thì được biết ngày 11/7/2018 Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 287/QĐ-T.A về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng mới Trụ sở làm việc Tòa án Nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, thuộc dự án đầu tư xây dựng mới Trụ sở làm việc Tòa án Nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần GLD với giá trị gói thầu là 40.833.914.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 20 tháng tính từ ngày khởi công.

Để khách quan thông tin, Phóng viên đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An. Qua trao đổi, ông Lê cho biết: Dự án hiện nay đang trong quá trình xây dựng. Về việc này tôi cũng đã nắm được và đã giao cho Công ty tư vấn đấu thầu và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm trả lời về vấn đề này. Phóng viên liên hệ với Ban để nắm rõ hơn.

Dự án Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ An

Như vậy, có thể thấy rằng, giá trị của gói thầu chỉ là hơn 40 tỷ ( theo quyết định trúng thầu) nhưng vì sao công ty lại kê khai gói thầu này là hợp đồng xây lắp tương tự với giá trị hợp đồng hơn 60 tỷ. Để rồi, Công ty Cổ phần GLD trúng được gói thầu số 03: Xây dựng nhà khám chữa bệnh + nhà làm việc và thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT, bể chứa nước sinh hoạt và PCCC; nhà đặt máy bơm PCCC (kể cả thiết bị đồng bộ), dự án: Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An với giá trị 107 tỷ. Do vậy, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cũng như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An cần sớm làm rõ sự chênh lệch này để đảm bảo công bằng, lành mạnh trong đấu thầu./.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP