Tin trong tỉnh

Nghệ An: Đề nghị nhanh chóng xóa bỏ lò gạch công nghệ lạc hậu

UBND tỉnh Nghệ An mới có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã liên quan về việc xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng, lò đứng liên tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại Công văn số 8100/UBND-CN, ngày 22/10/2018, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: UBND huyện Đô Lương khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc xóa bỏ cơ sở sản xuất gạch bằng công nghệ lò đứng tại xã Mỹ Sơn theo đúng lộ trình đã quy định tại Quyết định 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành trong năm 2018.

Nghệ An đang kiên quyết loại bỏ các lò gạch nung có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường

Giao UBND các huyện, thị xã tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình tự tháo dỡ các vỏ lò đã ngừng hoạt động hoàn trả lại mặt bằng, bàn giao chính quyền địa phương quản lý. Đối với các địa phương đang còn tồn tại lò vòng, lò đứng liên tục phải chỉ đạo đảm bảo hoàn thành lộ trình đã quy định trước năm 2020.

Giao Sở Xây dựng, Sở TN&MT hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý quy hoạch, đất đai, chuyển đổi hình thức sản xuất theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Công văn về việc xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng, lò đứng liên tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được biết, theo báo cáo số 2262/BC-SXD.VLXD ngày 15/10/2018 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng, lò đứng liên tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đến hết tháng 12/2015 tỉnh này đã hoàn thành việc xóa lò gạch nung thủ công. Có 23 lò nung thủ công cải tiến tại 2 huyện Anh Sơn và Tân Kỳ đã dừng hoạt động, hiện tại các chủ cơ sở sản xuất đang phối hợp với UBND các huyện để chuyển đổi hình thức sản xuất.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 1 lò vòng và 14 lò đứng liên tục, trong đó có 8 lò thuộc các huyện miền núi có thời hạn xóa bỏ trước năm 2020 và 7 lò thuộc vùng đồng bằng có hạn xóa bỏ trước năm 2018 (Nam Đàn 5, Đô Lương 1, TP Vinh 1). Theo báo cáo thì 6 lò ở Nam Đàn và TP Vinh đã ngừng hoạt động theo quy định, chỉ còn 1 lò ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương) chưa được xóa bỏ.

Tác giả: Phạm Tuân

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

  Từ khóa: lò gạch nung , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP