Tin trong tỉnh

Nghệ An: Dừng đồ án quy hoạch chung đô thị Con Cuông

Ban thường vụ tỉnh Nghệ An đã quyết định, dừng lập đồ án “Quy hoạch chung đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An”, chuyển định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Con Cuông phát triển 2 đô thị là thị trấn Con Cuông (loại IV) và đô thị Khe Choăng (loại V).

Tại phiên họp thường kỳ tháng 2 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã đồng ý dừng lập đồ án “Quy hoạch chung đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An đến năm 2035” và chuyển sang lập “Quy hoạch xây dựng vùng huyện Con Cuông”.

Quyết định trên được đưa ra nhằm đảm bảo phù hợp với các định hướng phát triển mới của tỉnh Nghệ An tại quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đến năm 2030, huyện Con Cuông phát triển 2 đô thị loại IV và đô thị loại V

Quy hoạch tỉnh không xác định đô thị Con Cuông trở thành thị xã; xác định đến năm 2030 huyện Con Cuông phát triển 2 đô thị là: thị trấn Con Cuông (loại IV) và đô thị Khe Choăng (loại V).

Việc dừng lập quy hoạch chung đô thị Con Cuông trên phạm vi toàn huyện (định hướng xây dựng trở thành thị xã) là phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Trước đó, ngày 21/10/2015, Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua đồ án “xây dựng huyện Con Cuông thành thị xã theo hướng đô thị sinh thái”, trong đó nhiệm vụ trọng tâm để đạt được mục tiêu Đề án là “lập quy hoạch chung xây dựng thị xã trên phạm vi toàn huyện Con Cuông theo hướng đô thị sinh thái”.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP